Rektörümüzden
 

Sevgili öğrenciler;

Köklü tarihimize sımsıkı sarılarak ülkemizi, insanlığı, sağlık bilimlerini geleceğe taşıyacak olmanın gurur ve sorumluluğu ile bundan 112 yıl evvel Sultan II. Abdülhamit Han tarafından, ülkemizde ilk Tıp okulu binası olarak inşa ettirilip hizmete sunulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi'nde öğrencilerimiz ve değerli öğretim görevlilerimizin eğitim ve öğrenimleri önünde engel olan her şeyi kaldırıp, yeni ufuklar sunacak olan özel yapılanmamızla Sağlık Bilimleri Üniversitemizin açılışını gerçekleştirdik.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, bilime ve eğitime yapacağı katkılarla Dünya'nın en iyi üniversiteleri arasında yer almayı amaçlamaktadır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık alanında yapılacak çalışmalara ve araştırmalara imkân sağlayacak, tıp ilminin en derinlerdeki köklerini de yeniden keşfederek, bilginin bugünden yarına taşınmasında aracılık yapacaktır.

Üniversitemiz, Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile yaptığı birlikte kullanım protokolleri ile bu hastanelerin standardının yükseltilmesine katkı verecek, eğitim ve araştırma hastanelerinin üniversite imkân ve kabiliyetlerinden faydalanmasını sağlayacak, tıpta uzmanlık eğitimlerini üniversite şemsiyesi altına alarak aynı akademik disiplin içerisinde hareket edebilmelerine katkı verecektir.

Öğrencilerimiz stajlarını Sağlık Bakanlığı ile birlikte kullanım protokolü olan 56 Hastanemizde yapabilme imkânı bulabileceklerdir.

Akademik özgürlüğün ön planda olduğu özerk bir üniversite anlayışından da asla taviz vermeden yürüyüşüne devam edecek olan Üniversitemiz, "Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane" fikrinin tarihi misyonunu ve bunun bize yüklediği sorumluluğu hiç unutmadan ülkemizin geleceği için gerekli adımların atılmasına katkı verecektir.

Hepinizi “Türkiye’nin ilk ve tek sağlık temalı devlet üniversitesi”ni tercih etmeye davet ederken, başarılarınızın devamını dilerim.

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Rektör