Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görev ve Yetkileri

Sistem Grubu

 • Sistem ve Ağ gruplarının yapmakta olduğu işler iç içe olup çoğu zaman birbirlerinden yardım almalarını gerektirmektedir. Birlikte çalışmaları gerektiğinden dolayı aynı ortamda faaliyet göstermektedirler.
 • Üniversitemiz sistem odasında bulunan tüm sunucuları ve internet servislerini yönetmek,
 • Sunucuların günlük yedeklemelerini yapmak,
 • Antivirüs ve Antispam Sistemlerini yönetmek,
 • İstek üzerine haberleşme listeleri oluşturmak ve sürekliliği sağlamak,
 • Elektronik posta hesaplarını açmak ve sorunlarını çözmek,
 • Web tabanlı e-posta servisini isletmek,
 • Proxy servisini isletmek ve kullanıcılarına destek vermek,
 • Üniversitemizin web sayfasını hazırlamak, güncellemek, diğer birimlerin ve personelin web sayfası hazırlamasına ve yayımlamasına yardımcı olmak,

  Ağ Grubu

 • Ağ altyapısı ile ilgili projeler hazırlamak,
 • Ağ yapısını yönetmek, ağ güvenliğini sağlamak,
 • Firewall sistemlerini yönetmek,
 • Üniversitemiz birimlerinin bilgisayar ağından sorumlu teknik personeline eğitim ve teknik destek vermek,
 • Kurum dışına yaptırılacak ağ altyapısı, kablolama gibi görev alanına giren isler için şartname hazırlamak, projeyi yönetmek.

  Yazılım Grubu

 • Personel  Programı, Bilimsel Araştırmalara Ait Projeler, Eski Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Projeleri, Rehber Projesi, Akbank Sistemine Data Aktarma, Yeni Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi, Eski Rektörlük Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi, Tip Fakültesi Mezuniyet Sonrası, Enstitü Öğrenci İşleri, Enstitü Öğrenci İşleri Web, Eski Öğrenci İşleri Web, Stok, Sınav, Evrak, Maaş, Bütçe, Bds, Katkı Payı (Harçlar), Diş Hekimliği Hasta Takip, Döner Sermaye Katki Payı, Yös, Kablosuz Ağ Sistemine Veri Aktarımı

  Teknik Servis Grubu

 • Bilgisayar/Yazıcı/Tarayıcı vb. malzeme alımları için şartname hazırlamak,
 • Satın alınan malzemelerin muayene ve dağıtımı,
 • Birimlerden gelen bilgisayarların arızasını gidermek, garanti süresi içindeki cihazları firmaya göndererek onarımını sağlamak,
 • Donanım yükseltilmesi ve yazılım güncellemeleri,
 • Üniversitemiz birimlerinin teknik personel eğitimlerini yapmak, ihtiyaç duyulması durumunda destek vermek,

  İdari Mali İşler

 • Başkanlığımızın tüm,
 • Yönetim,
 • İdari İşler,
 • Sekreterya,
 • Personel İşleri,
 • Yazışma ve Arşiv İşlemleri,
 • Bilgi Edinme vs. Hizmetler,
 • Satın Alma İşlemleri,
 • Bütçe Tahakkuk İşlemleri,
 • Birim İçi Bakım Onarım İşleri.