Eğitim Fırsatları​​
Bütünleşik Lisans Üstü

Doktora, kısa bir şekilde ifade edilecek olursa yüksek öğretim kurumlarının verdiği en yüksek akademik eğitimdir. Doktora programları, bağımsız araştırma yapabilme, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilme ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Doktora tezlerinde, bu bakımdan, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama kriterleri aranmaktadır.

Bütünleşik Doktora Nedir

Bütünleşik doktora programları Türkiye genelinde çok yaygın olmasa da giderek önem kazanan programlardır. Bütünleşik doktora programları adayın yüksek lisans yapmadan doğrudan doktoraya başlamasına olanak sağlamaktadır. Bütünleşik doktora programlarında, aday öncelikle yüksek lisans ayarında dersler alarak belirli bir yeterliliğe ulaşır. Sonrasında, normal bir doktora öğrencisi gibi doktora derslerini almaya başlar. Bütünleşik doktora programında aday ders dönemi ve yeterliliği geçtikten sonraysa doktora tezini yazarak programdan mezun olur.

Bütünleşik doktoranın avantajlarının yanı sıra akademisyenlik mesleğini seçenler açısından bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bütünleşik doktoranın yeni sayılabilecek bir eğitim programı olması bazı akademisyenler tarafından çok fazla bilinmemesine ve değer görmemesine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, öncesinde yüksek lisans yapılması ve yüksek lisans tezi yazılması, öğrencinin akademik anlamda pişmesine ve doktora tezini daha kaliteli ve nitelikli yazmasına neden olmaktadır. Bütünleşik doktora, bazı istisnalar olabileceği gibi bu ve benzeri sebeplerden dolayı akademisyenliği meslek olarak yapacak bireylere çok fazla tavsiye edilmemektedir.

Doktoranın Faydaları Nelerdir?

Doktoranın faydaları düşünüldüğünde doktora yapmanın zorluklarına rağmen önemli bir eğitim olduğu görülmektedir. Doktora mezunu bireyler öğretim görevlisi veya yardımcı doçent olarak gerek kamu gerekse özel üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler. Doktoranın faydaları, ayrıca, özel sektör çalışanları için de giderek önem kazanmaktadır. Rekabetin sürekli bir şekilde artması, doktora eğitimli bireylerin özel sektörde üst düzey yönetici olabilme şanslarını arttırmaktadır. Doktoranın bu faydasını iş ilanlarını ve özellikle yurt dışındaki bazı üst düzey yönetici profillerini incelediğimizde görebiliriz.