DUYURULAR
X

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Obezite Cerrahisi Sempozyumu...

28-12-2017

Üniversitemiz bünyesinde düzenleyeceğimiz obezitenin cerrahi tedavisinin multidisipliner olarak ele alınacağı 1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Obezite Cerrahisi Sempozyumu, 18 Ocak 2018 tarihinde SBU Şişli Hamidiye Etfal SUAM Konferans salonunda yapılacaktır. Sempozyumumuza tüm meslektaşlarımızı ve hemşirelerimizi davet ediyor, toplantımızın bilgilerimizin güncellenmesine, farklı disiplinler arası işbirliğinin ve iletişimin artmasına, hastalarımızın güvenilir ellerde şifa bulmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. http://www.sbuobezitecerrahisisempozyumu2018.org/