DUYURULAR
X

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi!..

24-01-2018

31/12/2016 tarihli ve 29935 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesi uyarınca Üniversitemiz Senatosu tarafından oluşturulan Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, “Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi” ni ekteki şekilde belirlenmiştir. Başvuruların Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği esasları doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Tüm akademik personele önemle duyurulur.

Takvim için tıklayınız...

Yönetmelik için tıklayınız...