DUYURULAR
X

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

16-03-2018

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

  1. FORMATİF SINAVLARIN SORU İLANI ve SORU İTİRAZI

Formatif sınavlar yapıldıktan bir saat sonra sorular Tıp Fakültesi Dekanlığı Eğitim Koordinatörlüğü tarafından ilan edilir. İlan edildiği gün soru itirazı olan öğrenciler http://tip.sbu.edu.tr/MevzuatVeFormlar/BelgelerVeFormlarMezuniyetOncesiTipEgitimi linkinden indirip doldurdukları SINAV SORU İTİRAZ DİLEKÇESİ ni doldurup Tıp Fakültesi Dekanlığı Eğitim Koordinatörlüğü’ne teslim ederler. İtiraz süresini geçen öğrencinin verdiği itiraz dilekçesi kabul edilmeyecektir. İtiraz edilen soru ile ilgili Koordinatörlük ve Kurul Başkanı tarafından gerekli inceleme yapılarak, sınavın yapıldığı gün dahil 3 iş günü içerisinde itiraz sonucu açıklanır.

 

  1. FORMATİF SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI ve SONUÇ İTİRAZI

Formatif sınavlar yapıldıktan (sınavın yapıldığı gün dahil) 3 iş günü sonra sonuçlar açıklanır. Sonuçların ilan edildiği gün sınav sonucuna itirazı olan öğrenci http://tip.sbu.edu.tr/MevzuatVeFormlar/BelgelerVeFormlarMezuniyetOncesiTipEgitimi linkinden SINAV SONUCU İTİRAZ DİLEKÇESİ ni doldurup Tıp Fakültesi Dekanlığı Eğitim Koordinatörlüğü’ne teslim ederler. . İtiraz süresini geçen öğrencinin verdiği itiraz dilekçesi kabul edilmeyecektir. İtiraz edilen sonuç ile ilgili Koordinatörlük ve Kurul Başkanı tarafından gerekli inceleme yapılarak, itirazın yapıldığı gün dahil 3 iş günü içerisinde itiraz sonucu açıklanır.

 

  1. SUMMATİF, FİNAL ve BÜTÜNLEME SINAVLARININ SORU İLANI ve SORU İTİRAZI

Summatif, Final ve Bütünleme sınavları yapıldıktan bir saat sonra sorular Tıp Fakültesi Dekanlığı Eğitim Koordinatörlüğü tarafından ilan edilir. İlan edildiği gün dahil 2 iş günü içerisinde soru itirazı olan öğrenciler http://tip.sbu.edu.tr/MevzuatVeFormlar/BelgelerVeFormlarMezuniyetOncesiTipEgitimi linkinden indirip doldurdukları SINAV SORU İTİRAZ DİLEKÇESİ ni doldurup Tıp Fakültesi Dekanlığı Eğitim Koordinatörlüğü’ne teslim ederler. İtiraz süresini geçen öğrencinin verdiği itiraz dilekçesi kabul edilmeyecektir.  İtiraz edilen soru ile ilgili Koordinatörlük ve Kurul Başkanı tarafından gerekli inceleme yapılarak, sınavın yapıldığı gün dahil 5 iş günü içerisinde itiraz sonucu açıklanır.

 

  1. SUMMATİF, FİNAL ve BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI ve SONUÇ İTİRAZI

Summatif, Final ve Bütünleme sınavları yapıldıktan (sınavın yapıldığı gün dahil) 5 iş günü sonra sonuçlar açıklanır. Sonuçların ilan edildiği gün sınav sonucuna itirazı olan öğrenci http://tip.sbu.edu.tr/MevzuatVeFormlar/BelgelerVeFormlarMezuniyetOncesiTipEgitimi linkinden SINAV SONUCU İTİRAZ DİLEKÇESİ ni doldurup Tıp Fakültesi Dekanlığı Eğitim Koordinatörlüğü’ne teslim ederler. . İtiraz süresini geçen öğrencinin verdiği itiraz dilekçesi kabul edilmeyecektir. İtiraz edilen sonuç ile ilgili Koordinatörlük ve Kurul Başkanı tarafından gerekli inceleme yapılarak, itirazın yapıldığı gün dahil 3 iş günü içerisinde itiraz sonucu açıklanır.

TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ