Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama,
Araştırma

Tarihçe

Geleneksel tıp çeşitli toplumlarda kuşaklar boyunca geliştirdiği bilgi sistemlerinden oluşmaktadır. Tıbbi bitkilerin kullanımı, en azından yaklaşık 60.000 yıl önce Paleolitik zamana dayanmaktadır. Bitkisel ilaçların yazılı kanıtları 5000 yıldan daha fazla bir zamandır bitkilerin listesini yapan Sümerlere dayanmaktadır.

Gazi bey (İ.Ö. 450-330), Aristotle (İ.Ö. 384), Hippocrat (İ.Ö. 460 – 370), Giva (257-324), Galen (129-216), Abu Nasir Farabi (Ebu Nesir Farabi 870- 950), İbni Sina (980-1037), Imadudin Khashgary (10. ve 11. Yüzyıl), Ellame Alaedin Hotani (1150-1222), Şerefeddin Sabuncuoğlu (1385-1468), Abdülvehhab Bin Yusuf İnb-i Ahmed el-Mardini ve diğer bilim adamları geleneksel tıptaki büyük çalışmaları ile dünyayı şekillendirmişlerdir.

Türkiye’de İslam’a girmeden çok önce ortaya çıkan bu Geleneksel Türk halk hekimliğinin binlerce yıllık tarihi vardır. Gün itibari ile dünyada insanlığın bilim ve teknoloji alanındaki baş döndürücü gelişmeler her geçen gün geleneksel tıbbın batı tıbbını destekleyici hatta tamamlayıcı bir rol oynadığı açık ve seçik olarak görmekteyiz. Binlerce yıllık deneyimlerle insan ve diğer canlıların sağlığına hizmette bulunmuş risk oranı her zaman az olan bu tıp dalları geçmişten günümüze daha fazla rağbet görmüştür. Yan etkisinin az olması popülaritesini artırmaktadır.

Ülkemizde geleneksel Halk Hekimliğinin maddi ve manevi sahalardan destek görerek nesiller arasında tedavi yöntemleri değişse de esas ve usul itibariyle yakma, Tütsüleme gibi uygulamalar ilkel görülse de fayda ve tesir alanları olmuştur. Yılan zehrinin emilerek çıkarılması kesiklere tutun bastırılması gibi halleri vardır. Türk geleneksel tıbbında ayni 2500 yıldan fazla tarihi olan Uygur tıbı gibi dört element talimatı (ateş, hava, su, toprak) ve dört hılt teorisi (kan, safra, sevda, balgam) yer almıştır. Osmanlı hekimlerinin yazdığı Türkçe ve Arapça tıp kitapları içinde bitkisel ve madensel tedaviler de vardır.

1978 Alma-Ata bildirgesinde, tüm alanlarda sağlığa kavuşmak için geleneksel tıp ve geleneksel tıp uygulayıcıların rolü tanımlanmıştır. Bugün, geleneksel ve tamamlayıcı tıp birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bireylerin ve toplulukların birinci basamak sağlık hizmetlerinde daha fazla önem taşımakta ve çok sayıda koşulları ve hastalıkları yönetmek için kullanılmaktadır.

Bugün, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp tüm dünyada artan bir şekilde memnuniyet verici ve kabul görmektedir. Bu gerçekten küresel bir fenomen haline gelmektedir. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, kronik için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Vizyon

Merkez olarak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında uluslararası alanda tanınan ve yurtdışındaki ilgili merkezlerle ilişki içerisinde küresel bir lider olmanın yanı sıra sağlık bilimleri dünyasında bu alandaki bilgilere katkı sunmaktır.

Misyon

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları için mükemmel bir uygulama merkezi olmak.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp içerisinde Uygur Tıp metodolojisi ve diğer türleri kullanım yoluyla önemli yöntemleri klinik uygulamaya koymak.

Geniş kapsamlı bir eğitim programı oluşturmak ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında sağlam bir bilgi tabanı kazanmak.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp gelişimine yardımcı olmak için profesyoneller ile işbirliği içerisinde olmak.

Prestijli Sağlık Bilimleri Üniversitesi içerisinde yer alan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Araştırma Merkezi olarak masaj, sülük tedavisi, apiterapi, akupunktur, bitkisel ilaç, müzik terapisi gibi çeşitli tarzda eğitim programları ve dersleri düzenlemek.

Alanımızla ilgili bölgemizde çeşitli araştırma gruplarında yer almak gelecekte mezuniyet öncesi, yüksek lisans ve doktora programlarını başlatmak.

Akademik Kadro

Doç. Dr. Mağfiret Abduveli (Maihebureti Abuduli)

İletişim

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama, Araştırma Merkezi

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane

Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 Üsküdar, İstanbul

Tel: 0216 346 36 36

Fax: 0216 346 36 40