Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu

2015-2016 Yılı Mezunları ve 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında

Okutulacak Programlar Hakkında Bilgi

            669 sayılı KHK uyarınca kapatılan askeri yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin yerleştirilmesi işlemlerine ilişkin usul ve esaslar YÖK tarafından belirlenmiştir. (http://www.yok.gov.tr/web/guest/askeri-okullar-ogrencileri-usul-ve-esaslar)

1) 2015-2016 eğitim öğretim döneminde mezun olan öğrencilerin diplomaları Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından verilecektir. Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesinde 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uyarınca öğrencinin yerleştirildiğine dair açıklama yazılacaktır.

2) GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu 1'inci sınıfındaki öğrencilerin bilgi ve belgeleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne aktarılmıştır. Yerleştirilen öğrencilerin belge, diploma, transkript vb. işlemleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılacaktır.