Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Muhammed Fatih ERTAŞ
Kurumsal İletişim Koordinatörü
fatih.ertas@sbu.edu.tr

  • Üniversitemizin kurumsal imajını oluşturarak, kendi içinde ve dış çevrede algısı ile ilgili çalışmalar yapmak.
  • Üniversitemizin iç ve dış çevre tarafından nasıl ve ne yönde algılandığını ölçmek ve mevcut algıyı analiz etmek.
  • Üniversitemiz hakkında edinilen izlenimin olumlu yönde seyretmesi için stratejiler üretmek.
  • Web sitesi ve sosyal medya hesapları için içerik üretmek ve gelen bilgileri koordine ederek, içerikler arasında tutarlı ve standart bir söylem geliştirmek.
  • Üniversitemiz ile ilgili gelişmeleri resmî ve tek elden, hızlı ve güvenilir bir şekilde ilgili mecralara aktarmak.
  • Basınla ilişkileri geliştirerek bilgi akışını yönetmek ve etkin bir şekilde basında yer almayı sağlamak.