MİSYON

Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerine, öğrenim süresi boyunca ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde, süreklilik, verimlilik ve memnuniyet sağlamak; öğrencilere, akademik ve idari birimlere, dış kurumlara hızlı ve güncel bilgi sunmak.

VİZYON

Teknolojik imkânları kullanarak, güvenli ve mümkün olan en hızlı şekilde bilgi ve belge hizmeti sunarak; öğrenci ile iletişimin kalite ve başarısını ulusal ve uluslararası düzeye taşıyarak, bu alanda model olacak uygulamalar ortaya koyabilmektir.

HEDEF

Yukarıda özetlenen görevlerin yerine getirilmesi için; ilgili paydaşların doğru, güvenilir hizmeti, imkanlar nispetinde, akademik takvime bağlı zaman dilimlerinde almalarına yönelik önlemleri almak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi misyonuna yaraşır kalite ve standartlarda hizmet vermek, sürekli gelişen bir birim olmak temel hedefimizdir.