Üniversiteler, kişilerin bilgi birikimlerini oluşturduğu ve bir mesleğe hazırlandığı öğretim kurumları olmanın haricinde, sosyal açıdan gelişim sağlayabildiği, çeşitli faaliyetlerle özgüvenlerini geliştirebildikleri öğretim kurumlarıdır. İş hayatına atılmadan önce daha küçük çaptaki çalışma ortamlarında iş bölümü, görev alma bilinci, sorumlulukları taşıyabilme gibi birçok konuda gelişimlerini sürdürdükleri eğitim kurumlarıdırlar.

Üniversitemiz öğrenci kulüpleri, öğrencilerimizin okuldan sonraki hayat için tecrübe edinilebildikleri topluluklardır. Bu topluluklar, gerekli prosedürlerle kurulur ve daha sonrasında üye kazanımlarıyla devam ederek etkinliklerle faaliyetlerini yürütürler. Öğrenci kulüpleri, üniversitelerin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak kurulmaktadırlar. Denetlenmeleri, etkinlik isteklerinin onaylanması, bazı etkinlikler için gerekli olan ekipman ve gereçlerin sağlanması bu daire başkanlığının sorumluluğunda bulunmaktadır.

Kurulum için, öncelikle, bir tüzük oluşturulması ve bu tüzüğün içinde misyon-vizyon belirtilmesi, çalışma alanlarının oluşturulması ve yeterli sayıda içinde kurucu başkanın da olduğu kurucu üye ve bir danışman gerekmektedir.

Gerekli durumları sağlamış olan bu topluluklar, rektörlükteki görevli kuruldan geçerek kurulmalarına izin verilip verilmediği açıklanır. İzni alan öğrenci kulübü, faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlar. Tüzüğünde belirttiği üzere, faaliyet alanları doğrultusunda etkinlikler oluşturur. Seminerler, konferanslar, paneller, açık oturumlar düzenleyebilir, turnuvalar, yarışmalar gibi eğlence faaliyetleri oluşturabilir, geziler düzenleyip kültürel etkinliklerde bulunabilir.

Üye alımları, üye formları aracılığıyla oluşturulur. Bu formlarda öğrencinin adı soyadı, fakültesi, bölümü, ulaşılabilecek bir telefon numarası ve mail adresi bulunur. İmzalattırılıp kişinin onayının olduğu netleştirilir. Daha sonrasında bu üyeler elektronik ortamda SKS’ ye bildirilir ve resmi olarak kayıtlara geçmiş olur.

Etkinlik haberleri, ya toplu mesaj sistemi kullanarak ya da afişler aracılığıyla duyurular yaparak, üniversitemiz öğrencilerine duyurulabilmektedir. Üniversitemizdeki öğrenci topluluklarında görev almak, takım çalışmasını öğrenmeyi sağladığından, iş hayatında da oldukça önemli bir fayda sağlamaktadır. Ayrıca, aktif çalışan kişiler için yer alındığı takdirde, sektörlerden birçok önemli kişilerle tanışabilme ve iş hayatı için referans oluşabilecek durumlar oluşturulabilmektedir.

Üniversitemizde Kurulan Kulüpler

-Bilgisayar Ve Bilişim Kulübü

-Çocuk Gelişimi Ve Mutlu Aile Kulübü

-Fotoğrafçılık, İzcilik, Gezi Ve Doğa Sporları Kulübü

-Genç Mekteb-İ Tıbbiyeliler Kulübü

-Kızılay Ve Sivil Savunma Kulübü

-Kulüb-ü Şahane Kulübü

-Kritik Analitik Düşünme Kulübü

-Kültür Ve Sanat Kulübü

-Müzik Ve Halk Oyunları Kulübü

-Sağlıklı Beslenme Ve Sağlıklı Yaşam Kulübü

-Sağlık Bilimi Ve Yönetişim Kulübü

-Sağlık Yönetimi Kulübü

-Somalili Öğrenciler Kulübü

-Sosyal Hizmetler Ve Dayanışma Kulübü

-Sosyal Yardımlaşma Kulübü

-Spor Kulübü

-Sultan Abdülhamid Ve Tarih Kulübü

-Yeşilay Kulübü

-Gülhane Aikido Kulübü

-Gülhane Doğa Ve Gezi Kulübü

-Gülhane Oryantiring Kulübü

-Gülhane Sosyal Sorumluluk Topluluğu

Üniversitemiz öğrencilerinden "Öğrenci Kulübü " kurmak isteyenlerin; aşağıda ki yönerge doğrultusunda hareket etmesi ve ekli formları doldurarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na onaylatarak işlem yaptırmaları gerekmektedir.

2016 11 03 No'lu Senato Kararı... 

Tüzük Örneği... 

Öğrenci Kulüpleri Yönetim Süreci...

Öğrenci Kulüpleri Yönetim Süreci Künyesi...

Kulüp Kurma veya Güncelleştirme İş Akışı... 

Öğrenci Kulüpleri Kuruluş-Güncelleme Talep Formu... 

Kulüp Kurucu Üye Bildirim Formu... 

Kulüp Üye Kayıt Formu... 

Öğrenci Kulübü Danışman ve Danışman Yrd. Kabul Formu... 

Kulüp Etkinlik Düzenleme İş Akışı... 

Faaliyet Planı Bildirim Formu... 

Faaliyet Planı Gerçekleşme Bildirim Formu... 

Faaliyet Planı Harici Gerçekleştirilen Faaliyetler Bildirim Formu...

Öğrenci Kulübü Etkinlik Düzenleme Başvuru Formu... 

Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Sonuç Bildirim Formu... 

Değerlendirme Formu...

Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu... 

Öğrenci Kulüpleri İç Denetim Formu... 

Kulüp Kapanma İş Akışı...