Rektörden
 


Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 27/03/2015 tarihli 6639 sayılı Kanunla İstanbul'da kurulmuş, bünyesinde Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yaşam Bilimleri Fakültesi, Diş  Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Biyoteknoloji Enstitüsü bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz yeni olarak; Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu, Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü, yurtdışında ise Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak eğitim öğretim vermeye başlamıştır.

Kökümüzün beslendiği tarihimize sımsıkı sarılarak ülkemizi, insanlığı, sağlık bilimlerini geleceğe taşıyacak olmanın gurur ve sorumluluğu ile bundan 113 yıl evvel Sultan II.Abdülhamid Han tarafından, ülkemizde ilk Tıp Mektebi binası olarak inşa ettirilip hizmete sunulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane binasında çalışmaya başladık.

Öğrencilerimiz ve değerli öğretim görevlilerimizin eğitim ve öğrenimleri önünde engel olan her şeyi kaldırıp, yeni ufuklar sunacak olan özel yapılanmamızla Üniversitemizin açılışını gerçekleştirdik.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, bilime ve eğitime yapacağı katkılarla Dünya'nın en iyi üniversiteleri arasında yer almayı amaçlamaktadır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık alanında yapılacak çalışmalara ve araştırmalara imkan sağlayacak, tıp ilminin en derinlerdeki köklerini de yeniden keşfederek, bilginin bugünden yarına taşınmasında aracılık yapacaktır.

Üniversitemiz, Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile yaptığı birlikte kullanım protokolleri ile bu hastanelerin standardının yükseltilmesine katkı verecek, eğitim ve araştırma hastanelerinin üniversite imkan ve kabiliyetlerinden faydalanmasını sağlayacak, akademik personelin arzu ettiği özlük haklarına kavuşmasına çözüm imkanı verecek, tıpta uzmanlık eğitimlerini üniversite şemsiyesi altına alarak aynı akademik disiplin içerisinde hareket edebilmelerine katkı verecektir.

Üniversitemiz, AR-GE faaliyetlerini tetikleyici bir rol üstlenen Üniversite-Sanayi işbirliğini sağlayarak, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ile de çok sayıda yeni buluş, yeni ürün ve patent ortaya çıkaracaktır.

Üniversitemize kanunla yurt içi ve yurt dışında özel yetki ve sorumluluklar verilmiştir. Bu kapsamda, Üniversitemiz ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil edecek eğitim birimleri açarak iftihar edilecek, farklı vizyona sahip bir üniversitenin oluşumunu sağlayacaktır. Böylece, Üniversitemiz uluslararası cazibe merkezi ve eğitim üssü haline getirilecektir.

Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken, şeffaf, hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, paydaşlarla işbirliğine dayalı ve akademik özgürlüğün ön planda olduğu özerk bir üniversite anlayışından da asla taviz verilmeyecektir.

Üniversitemiz, "Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane" binasının tarihi misyonunu ve bu tarihi olgunun bize yüklediği sorumluluğu hiç unutmadan ülkemizin geleceği için gerekli adımların atılmasına katkı verecektir.

Üniversitemizin, memleketimize, bilime ve insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Rektör