Rektörlük

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 15 Nisan 2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile kurulmuş ve Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi'nde (Haydarpaşa Külliyesi) faaliyete başlamıştır. Ayrıca Üniversitemiz yeni olarak; Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu, Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü, yurtdışında ise Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak eğitim öğretim vermeye başlamıştır.

Üniversitemiz bünyesinde Fakülte ve Yüksekokul olarak;

 • Tıp Fakültesi
 • Gülhane Tıp Fakültesi
 • Hemşirelik Fakültesi
 • Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Yaşam Bilimleri Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Eczacılık Fakültesi

Meslek Yüksek Okulu olarak;

 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Gülhane Meslek Yüksekokulu
 • Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Sudan Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitü olarak;

 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü bulunmaktadır.

Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak;

 • Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi 
 • Tıp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Sürekli ve Uzaktan Eğitim  Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

Üniversitemizin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapma yetkisi bulunmaktadır; bu sayede, yabancı dilde eğitim veren program açma ve yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme gibi protokollerin de dahil olduğu çeşitli eğitim faaliyetleri yürütülebilecektir. Ayrıca, yabancı dilde eğitim veren programlara, yurt dışından öğrenci de kabul edilecektir. Mütevelli Heyeti'nin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun uygun görüşü üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışında üniversiteye ait birimler kurulabilecektir. Bu kapsamda Üniversitemiz Somali'de, Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak faaliyetlerine başlamış, Filistin, Pakistan, Lübnan, Gazze ve Sudan’da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açma çalışmalarımız sürmektedir.

Üniversitemiz, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleriyle 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 9'uncu maddesi çerçevesinde birlikte kullanım protokolleri oluşturarak, tıbbi uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürütecektir. Bu sayede, üniversitemizde sadece eğitim, uygulama ve araştırma hizmetleri sunulmaya devam edilmekle kalmayacak aynı zamanda ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin de daha etkin, kaliteli, verimli ve ulaşılabilir olması sağlanacaktır.

Birlikte kullanım protokolüne dahil edilen eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversitenin uygulama ve araştırma merkezi olma statüsüne ulaşacaktır. Bugüne dek, "Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri Ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı Ve İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı'na bağlı, 16 farklı ildeki toplam 58 adet eğitim ve araştırma hastanesi ve bunlara bağlı birimler ile birlikte kullanım protokolleri imzalamıştır. Protokol kapsamındaki eğitim ve araştırma hastanelerinin 25'ü İstanbul'da ve 15'ü Ankara'da yer almaktadır. Bu protokollere geçiş süreci hızla devam etmektedir.

Sağlık eğitimine ilişkin akademik yapının ve standartların oluşturulması için yapılan gerekli çalışmaların yanında, lisans, lisansüstü ve uygulama seviyesinde gerekli kurul, komisyon, vb. yapılanma çalışmaları da devam etmektedir. Bu çerçevede, akademik birimlerin tanımlanması, akademisyen görevlendirilmeleri, eğitim ve öğretim planlamaları, eğitim ve öğretim hizmetlerinin akreditasyonu ile ilgili süreçlerin hazırlıkları yapılmaktadır.

Özellikle, sağlık yazılımları, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyomedikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirmek amacıyla bir "Sağlık Teknokenti" kurulması için gerekli hazırlıklara başlanılmıştır.