Sağlık Bilimleri Fakültesi


15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 5. Maddesi ile kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Üniversitemiz Senato Kararı ve YÖK onayı ile aşağıdaki bölüm ve anabilim dalları kurulmuştur.

1. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
- Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı

2. Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
- Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

3. Ebelik Bölümü
- Ebelik Anabilim Dalı

4. Ergoterapi Bölümü
- Ergoterapi Anabilim Dalı

5. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

6. Odyoloji Bölümü
- Odyoloji Anabilim Dalı

7. Sosyal Hizmet Bölümü
- Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

8. Çocuk Gelişimi Bölümü
- Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı

9. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
- İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

10. Sağlık Yönetimi Bölümü