Senato

Senato, Rektörün başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.
 

  • Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar,
  • Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
  • Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  • Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  • Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
  • Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
  • Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  • Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  • 2547 Sayılı kanunun kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Senato Üyeleri

Başkan/Rektör Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. Sadrettin PENÇE
Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. Mustafa GEREK
Sağlık Bilimleri Fak. Dekan V. Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Eczacılık Fak. Dekan V. Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Yaşam Bilimleri Fak. Dekan V. Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Diş HekimliğiFak. Dekan V. Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Tıp Fak. Dekan V. Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI
Hemşirelik Fak. Dekan V. Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR
Gülhane Tıp Fak. Dekan V. Prof. Dr. Muzaffer KIRIŞ
Sağlık Bilimleri Ens. Md. V. Prof. Dr. Mehmet Yıldırım
Gülhane Sağlık Bilimleri Ens. Md. V. Prof. Dr. Ömer AZAL
Gülhane Hemşirelik Yük. Md. V.  Prof. Dr. Mehmet Fatih BULUCU
Sağlık Hizmetleri M.Yük. Md. V. Doç. Dr. Hasan Hüseyin EKER
Moğadişu Recep Tayyip Erdoğan SHMY Md. Prof. Dr. Ekrem SAPMAZ