Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan SHMYO

Somali Federal Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostluk ve dayanışmanın sembolü olarak özgün eğitim-öğretim programları, araştırma projeleri yürütmek, gelişmiş laboratuvarlar ve teknoloji geliştirme bölgeleri oluşturmaktır. Sağlık alanında öncü olmanın yanı sıra akademik etik ilkelerini benimsemiş, yenilikçiliği, paylaşımcılığı, özgür düşünme ve düşünceyi ifade etmeyi içselleştirmiş bir akademik yaşam kültürüne sahip, toplum, ülke ve insanlığa karşı sorumluluğunu bilen, teorik bilgi edinme yanında girişimsel beceri ve uygulamayı da amaç edinen eğitim-öğretim-araştırma kadrosu ile birlikte akademik-idari-mali özerk ve şeffaf yönetim anlayışıyla ulusal ve uluslararası alanda ilgili üniversitelerle işbirliği, dayanışma ve bilimsel yarış içerisinde olan insan, toplum, çevre ülke ve dünya sorunlarına duyarlı evrensel bir üniversite olmaktır.

Our aim is to become a competitive university hospital as the symbol of friendship and solidarity between the Federal Republic of Somalia and the Republic of Turkey that carries out education and research activities on international standards with scientific and technological research infrastructure. To be the premier health care provider that transforms health and enriches wellness through dedicated, highly qualified professionals who are committed to excellence in health care. To develop the social, cultural and academic relations between the international community and Turkish community in accordance with the principles of contemporary academic ethical discipline and knowledge of the responsibility to the nation and humanity.