Sürekli Eğitim ve Uzaktan Öğretim
Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin amacı; sürekli eğitim ve uzaktan öğretim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, Üniversite bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak sürekli eğitim ve uzaktan öğretimle gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak, sürekli eğitim ve uzaktan öğretim bilgi ve teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek bu gelişmeleri paylaşmak ve uygulamak, ön lisans, lisans, yüksek lisans düzeyindeki diploma programlarında e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek, Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programlarının açılmasını, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak, Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlardan gelen Sürekli Eğitim Ve Uzaktan Öğretim ihtiyaç ve isteklerini e-öğrenmeye uyarlamalarına ve sürekli eğitim ve uzaktan öğretim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, Üniversite ile ulusal/uluslararası üniversiteler, kurumlar ve kuruluşlar arasında işbirliğine katkı sağlamak, bilgi birikimini toplumun her kesimine yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmektir.