Turgay ÇETİN

Genel Sekreter Yardımcısı
turgay.cetin@sbu.edu.tr 

1984 yılında Denizli Çardak'ta doğdu. Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetiminden mezun oldu.

2006 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak memuriyete başladı. Hazırladığı “Tarımsal Destekleme Politikaları AB Ülkeleri ve Türkiye’deki Uygulamalar” konulu uzmanlık tezi ve sonrasında yapılan yeterlik sınavını kazanarak 2009 yılında Devlet Bütçe Uzmanı olarak atandı.

Bu dönemde bütçenin hazırlanması ve uygulanması süreçlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurulda görevler aldı.

5018 sayılı kanun, kamu ihale, harcırah, taşıt, kadro, personel mevzuatı başta olmak üzere gider mevzuatı ve kişisel gelişime ilişkin çok sayıda kurs ve sertifikalı eğitimler aldı.

Bakanlık hizmet içi eğitimlerinde, diğer kurumlarda ve iç denetçilerin sertifikalı sınavlı mevzuat eğitimlerinde eğitici olarak görev aldı.

11 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası PEMPAL örgütünün 2016 yılı toplantısında “nakit yönetimi ve bütçe” konulu sunum gerçekleştirdi.

Bütçe Dünyası dergisinde yayınlanmış çalışmaları bulunmakta olup birçok araştırma raporunda danışmanlık yapmıştır.

Devlet Bütçe Uzmanları ile Maliye Uzmanları derneklerinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Aralık 2016’da göreve başlamış olup İngilizce bilmektedir.