Yönetim Kurulu

Üniversite yönetim kurulu; Rektörün başkanlığında Dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

  • Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır.
  • Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.
  • Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
  • Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
  • Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak,
  • Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,
  • Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
  • 2547 sayılı kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan/Rektör Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Sağlık Bilimleri Fak. Dekan V. Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Eczacılık Fak. Dekan V. Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Yaşam Bilimleri Fak. Dekan V. Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Diş HekimliğiFak. Dekan V. Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Tıp Fak. Dekan V. Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI
Hemşirelik Fak. Dekan V. Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR
Gülhane Tıp Fak. Dekan V. Prof. Dr. Muzaffer KIRIŞ
Tıp Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım