Bilgi İşlem Daire Başkanı

Cengiz İLTER
Bilgi İşlem Daire Başkanı
cengiz.ilter@sbu.edu.tr