Biyofizik, fiziksel ve fizikokimyasal prensipler ile matematiksel modeller ve bilgisayar teknikleri kullanarak canlı yapının yapı ve işleyişini, hastalıkların ortaya çıkışını açıklayan, hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyan bilim dalıdır.

HAKKIMIZDA

TARİHÇE

Biyofizik, 19. yüzyılda Newton fiziğinin ilkelerinin biyolojik bilimlere uygulandığı zaman başladı. Bu dönemde, Berlin Fizyolog Okulu "Berlin school of physiologists" fizik ve kimyayı canlı sistemlerin çalışmasına uygulayarak ilk büyük çaplı fizyoloji çalışmasını ortaya koydu. Bu okul, fizyolojik araştırmalardan elde edilen yeni bir temel oluşturdu. Emil DuBois-Reymond sinirlerin bir elektrik potansiyel sistemine sahip olduğunu gösterdi. Carl Ludwig kan kan basıncını ölçtü. Hermann von Helmholtz oftalmoskopu icat etti ve mekansal algı, renkli görme ve hareketli görüntü üzerinde teoriler geliştirdi. Ernst von Brücke enerjinin korunumu prensibine dayanan "psikodinamik" terim ortaya koydu ve Newton Fiziğinden sonra psikolojik teorileri modellemek için Sigmund Freud etkiledi.
1910 yılında, Amerikalı eğitimci Abraham Flexner, Berlin Okulunda Carl Ludwig ile çalışan dört Amerikalıdan etkilenerek ABD ve Kanada'da tıp eğitimi ile ilgili bir rapor yazdı. 1930 yılında Flexner raporu tıp fakülteleri için reform niteliğinde oldu ve böylece biyofiziksel deneysel fizyoloji "bilimsel tıp" eğitimi kriteri olarak kabul edildi. 1920'lerin başlarında, Alman üniversiteleri organizmalar üzerinde radyasyon etkilerini araştırmak için Biyofizik Enstitüleri kurdu. 1944 yılında Otto Glasser,, X ışınlarına maruz kalmayı ölçmek için Dozimetre geliştirdi  ve bunu "Medical Biophysics" başlıklı kitabında yayınladı. 2009 yılında, sınırları belirli olan tıbbi biyofizik insan vücudunun yapı ve işleyişi ile ilgili fiziksel prensiplerin yanı sıra tıpta görüntüleme teknolojilerini moleküler düzeyde işaretleme tekniklerini, elektrik, radyo dalgası ve ultrason gibi fiziksel ajanlarla yapılan tedavilerin prensiplerini ve buna benzer bir çok tanı ve tedaviye yönelik teknolojileri içerisine alan bir alan oldu. Bu alanda çalışan çok sayıda bilim insanı, çalışmaları ile Nobel Tıp Ödülü sahibi oldu.
Ülkemizde Tıp Fakültelesi Fizyoloji Anabilim Dalları içerisinde Bilim Dalı olarak yapılanmış olan Biyofizik, 1987 yılından itibaren Tıp Fakültelerinde Anabilim dalı olarak yerini aldı ve daha önce tıp fakültelerinde mevcut olan Tıbbi Fizik veya Medikal Fizik kürsüleri de Biyofizik Anabilim Dalı içerisine dahil edildi. Mevcut yapılanması ile Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri içerisinde yer alan Biyofizik Anabilim Dalı Tıp Fakültelerinin mezuniyet öncesi tıp eğitimi ile Sağlık Bilimleri içerisinde yer alan diğer fakülte ve yüksekokulların ilgili bölümlerinde teorik ve uygulamalı eğitim vermektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tıp Fakültesi Biyofizik alanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vermektedir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, 15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 5. Maddesi ile kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Üniversitemiz Senato Kararı ve YÖK onayı ile kurulmuştur. Anabilim dalımız, 8.04.2016 tarihinde Prof.Dr. Yunus KARAKOÇ’un Anabilim Dalı kadrosuna atanması ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve rutin hizmetler için çalışmalara başlamıştır.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de yer alan Tıbbi Fizik Laboratuvarı görüntüleri

MİSYON

Anabilim Dalı Akademik kadrosunu oluşturmak,

Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde kendi alanı ile ilgili başarıyı sürdürmek ve yükseltmek,

Eğitim ve araştırma laboratuvarlarının kurulması için girişimde bulunmak,

Biyofizik Yüksek Lisans programı açmak,

Bölgesel işbirliği ile Biyofizik Doktora programı oluşturmak,

Kendi alanında ve yakın disiplinler tarafından düzenlenen Ulusal ve Uluslararası kongrelere ve kurslara daha etkin katılım gerçekleştirmek,

Multidisipliner yapılanmalar (Sinirbilim, teknopark v.b.) içerisinde ve multidisipliner çalışmalarda etkin olarak yer almak.

VİZYON

Ulusal ve Uluslararası alanda mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası (Yüksek Lisans ve Doktora) tıp eğitiminde kendi alanında yetkin bir konuma gelmek, niteliği yüksek bilimsel araştırmaların yapılabileceği bir araştırma merkezi olmak ve kendi alanı ile ilgili nitelikli bilgi ve beceri gerektiren tanı ve tedaviye yönelik uygulamaları hizmete sunmaktır.

İLKELER

Uluslararası benimsenmiş etik ilke ve kurallara göre eğitim-öğretim, araştırma ve rutin faaliyetleri yürütmek.

AKADEMİK KADRO

 

Prof.Dr. Yunus KARAKOÇ

İDARİ

EĞİTİM

Tıp Fakültesi Dönem 1 (1.Sınıf) ve Dönem 2 (2.Sınıf) Ders Kurulları içerisinde teorik ve pratik biyofizik eğitimi,
Diş Hekimliği 1.Sınıf ve 2.Sınıf Ders Kurulları içerisinde teorik ve pratik biyofizik eğitimi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Odyoloji Bölümü 1.Sınıf teorik ve pratik biyofizik eğitimi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ilgili programlarda teorik ve pratik biyofizik teorik ve pratik eğitimi

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Klinik biyofizik
Elektrobiyofizik,
Sinir Bilim,
Hemoreoloji,
Adli Biyofizik,
Moleküler Biyofizik

HİZMET ALANLARI

Anabilim Dalımız bölgesel aşırı terlemesi olan hastalarda el ayak ve koltuk altı bölgelerine spesifik iyontoforez uygulaması için çalışmalarını sürdürmektedir.

İLETİŞİM

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyofizik Anabilim Dalı
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kampüsü,
Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul
Tel: 0216 346 36 38       Fax: 0216 346 36 40 Dahili: 2002
 yunus.karakoc@sbu.edu.tr

DUYURULAR

28. Ulusal Biyofizik Kongresi 31 Ağustos - 3 Eylül 2016 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı ev sahipliğinde yapılacaktır.