Tıp Eğitimi
 

TIP EĞİTİMİ

Biyolojik, psikolojik ve sosyal yönleriyle sağlıkta bütüncül yaklaşım gösteren, toplum yönelimli eğitim ve hizmet anlayışında, uygulamalarını kanıta dayalı olarak yapan, araştırmacı, sürekli gelişime açık, değerler ve sorumluluklarına sahip, profesyonel özelliklerde hekimler yetiştirmek misyonu ile tıp eğitimine başlarken öğrencilerimizi, öğretim üyelerimizi ve öğrenci ailelerimizi selamlıyorum.

Öğrenci, eğitici ve eğitim ortamının özellikleri eğitimin kalitesine etki eden en önemli unsurlardır. Öğrencilerimiz yoğun eğitimler sonrası bir dizi sınavları başarmış olarak tıp fakültesine gelmektedirler. Bu yönü ile öğrencilerimiz kendilerini kanıtlamış durumdadır. Eğiticilerimiz, alanında yetkin, akademik ve eğitici özellikleri ile önde gelen kişiliklere sahiptir. Hedeflenen özellikte hekimlerin yetiştirilebilmesine yönelik müfredat, eğitim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme yöntemleri belirlenmiştir.

Tıp eğitiminde bilgi yükü çok büyüktür. Aşırı ve gereksiz bilgi, öğrencileri ezberciliğe itmekte, eğitimin analiz ve sentez düzeylerine ulaşmasına engel olabilmektedir. Bu nedenle çıktı odaklı eğitim modeli benimsenmiştir. Bu modele göre, eğitim sonunda kazanılması istenen yeterliklere uygun düzeylendirilmiş müfredat konuları  belirlenmiştir.

Dersler birbirini bütünleyen bir sıralama halinde sunulduklarında öğrenme daha kolay, derinlemesine ve kalıcı olabilmektedir. Bu gerçekten hareketle son yıllarda entegre eğitim sistemleri benimsenmektedir. Fakültemizde tam entegre sistem uygulanmaktadır.

Eğitim öğrenci merkezlidir. Laboratuvarlarda öğrencilere uygulama yapma imkanı sağlanmaktadır. Probleme dayalı öğrenme etkinlikleri ile öğrencilerin aktif olarak eğitime katılımları sağlanacaktır. Staj eğitimlerinde öğrencilerimiz çok çeşitli hastaları görme imkanı bulabilecek, öğreci polikliniklerinde ve kliniklerde çalışarak kendilerini geliştirebileceklerdir.

Fakültemizde öğrencilerimize bilim insanı yetkinliği kazandırılmaktadır. Bilimsellik ders kurullarında öğrenciler bilimsel araştırmalara dahil olabilecek ve araştırmalarının sonuçlarını sunabileceklerdir.

İyi bir hekimin mesleki bilgi ve beceriler yanında iyi iletişim kurabilme, ekip üyesi olabilme, bireysel ve toplumsal sağlığı savunabilme, temel insani değerlere ve sorumluluğa sahip olmabilme ve profesyonellik gibi özelliklere sahip olması gerekir. Bu konulardaki eğitimler için eğiitm yöntemleri belirlenmiş “Temel yetkinlikler-Profesyonellik” adında kapsamlı bir ders kurulu oluşturulmuştur.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, eğitim biliminin standartlarından taviz vermeden tıp eğitiminde kaliteyi sürdürmek ve geliştirmek için gayret göstermektedir.

Genç hekimlerimize, öğretim elemanlarımıza başarı dileklerimle.

Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI
Dekan