Duyurular

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

18/12/2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesi uyarınca Üniversitemiz Senatosu tarafından oluşturulan Akademik Teşvik Komisyonu, “Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi” ni aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

İŞLEMLER

TARİH

Öğretim elemanları tarafından akademik teşvik başvurularının ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlıklarına yapılması

2-16 Ocak 2017

Bölüm /anabilim dalı  “Ön İnceleme Heyeti” tarafından başvuruların incelenmesi, eksikliklerin giderilmesi sonucunda oluşturulan başvuru değerlendirme kararının Akademik Teşvik Komisyonu’na gönderilmesi

17-20 Ocak 2017

Akademik Teşvik Komisyonu tarafından ön inceleme heyetlerinin gönderdiği başvuruların ve değerlendirme kararlarının incelenmesi

           

23-25 Ocak 2017

Akademik teşvik puanlarının üniversitemiz web sayfasında ilan edilmesi

26 Ocak 2017

Akademik Teşvik Komisyonunca ilan edilen başvuru sonuçlarına yönelik itirazların Senatoya yapılması

27 Ocak-3 Şubat 2017

Senatonun itirazları sonuçlandırması ve kesin listelerin üniversitemiz web sayfasında ilan edilmesi

6 Şubat 2017