Haberler

Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin İlk Durak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Oldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri arasında, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 9'uncu maddesi çerçevesinde birlikte kullanım protokolleri imzalanması suretiyle, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi statüsü kazanan birimlerdeki uzmanlık eğitimini kapsayan “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Toplantıları” başladı. İlki 14 Ağustos 2016 Cuma günü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan toplantıda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI, eğitim sorumluları, eğitim görevlileri ve asistan temsilcilerine tıpta uzmanlık eğitimi hizmetlerinde planlama, standartları belirleme, koordinasyon ve izleme görevleri hakkında hazırlanan yönerge taslağı hakkında bilgi vererek fikir teatisinde bulundu.