Haberler

Üniversitemizde Mezuniyet Sonrası Diyabet Hemşireliği Sempozyumu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), hemşirelere diyabet konusundaki kanıta dayalı bilgileri aktarmak, farklı bir bakış açısı sunmak ve bu alanda lisansüstü programların başlatılabilmesi için görüş ortaya belirtmek amacıyla " Hemşirelikte Mezuniyet Sonrası Diyabet Sempozyumu " düzenledi.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Reşat Kaynar Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyum çok sayıda bilim insanı, hemşire, hekim, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve bu bölümlerin lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan yaklaşık 300 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Merdiye Şendir, diyabette tedavi, bakım, bireysel yönetim konularında özel bilgi donanımına sahip diyabet hemşireleri yetiştirmek amacıyla bu sempozyumu düzenlediklerini belirtti.

Dekan Şendir "Diyabet hemşireliği giderek kendi bilimsel temellerini oluşturmaya ve kurallarını üretmeye başlamıştır. Ülkemizde giderek artan diyabetli birey sayısı nedeni ile bilgili, bilinçli, özel eğitime sahip ekip üyelerinin sayısında da artış olması gerekiyor. Diyabetli bireyler yataklı kurumlar veya ayaktan sağlık hizmeti veren merkezlerde takip edilebiliyor. Bu nedenle sadece dahiliye klinikler veya diyabet birimlerinde görev yapan hemşirelerin değil, sağlık hizmetlerinin her basamağında görev alan tüm hemşirelerin diyabetle ilgili temel bilgi ve beceriye sahip olması gerekiyor. Bu durumun yanı sıra; diyabet kronik bir hastalık ve zaman içinde tabloya eklenen ciddi komplikasyonlar da göz önüne alındığında birey ve toplum için ağır bir yük getirdiği görülüyor. Bu durumda birey ve aile teknolojik gelişmelerin getirdiği yeniliklerle birlikte, diyabetli birey özelleşmiş bir tedavi ve bakım yaklaşımına ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle temel hemşirelik eğitimi alan, özel diyabet hemşireliği eğitimi almayan hemşireler bu gereksinimleri karşılamakta yetersiz kalıyor. Bunların bir sonucu olarak diyabet yönetiminde, diyabet ekibinde yer alacak, bu konuda özel eğitim almış 'Diyabet Hemşiresi' ne gereksinim bulunuyor. " diye konuştu.

Bir gün süren sempozyumda uzmanlar diyabet tedavisi ve bakımındaki güncel gelişmeler üzerinde fikir alışverişinde bulundular.