Tıp
Fakültesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde program çıktılarına dayalı eğitim- öğretim modelini esas alan ve topluma dayalı tıp eğitimini toplumun yaygın olarak sağlık hizmeti aldığı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde gerçekleştirecek model bir Tıp Fakültesi olma vizyonu ile yola çıkmıştır. Ayrıca birlikte kullanım (afiliasyon) protokolü olan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde tıpta uzmanlık eğitimini Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp fakültesi çatısı altında birleştirmeyi ve tıpta uzmanlık eğitiminin kalitesini yükseltmeyi misyon olarak üstlenmiştir. Tıp eğitiminde Uluslararası işbirliği ve Tıp eğitiminde kalitenin artırılması ve bunun Ulusal ve Uluslararası alanda yaygınlaştırılması öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.

SAUM TUEK 2016 DUYURU İLAN ÖĞRENCİ İŞLERİ ÇERÇEVE EĞİTİM PROGRAMI