Doç. Dr. Hasan Hüseyin EKER

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Nisan 2016 yılında Doç. Dr. Hasan Hüseyin EKER öğretim üyesi ve anabilim dalı başkanı olarak atanması ile kurulmuştur.

Misyon / Vizyon

Üniversitemizin yüklenmiş olduğu misyonu doğrultuda, geçmişten aldığımız bilgi ve deneyimlerle, farklı fikirlere açık, toplum sağlığı ile ilgili yenilikçi ve verimli hizmetler sunabilmek için yeni bir bakış açısı geliştirmektir.

Halk Sağlığı bilimini insanlığa hizmet için kullanabilmek. Toplum sağlığını iyileştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası projeler ve araştırmalar yaparak toplum sağlığına katkı sağlamak.

İlkelerimiz

  • Sağlık, doğuştan kazanılmış bir insan hakkıdır,
  • Yaşam, doğum öncesinden ölüme kadar bir bütün olarak kabul edilmelidir,
  • Daima sağlığı korumanın tedaviden daha düşük maliyetli ve daha etkin bilinmeli, sağlığı koruma çalışmalarına ağırlık verilmelidir,
  • Toplumda en çok görülen, en çok sakat bırakan ve en çok öldüren hastalıkları önemli hastalıklar olarak kabul edilmeli ve onlarla mücadeleye öncelik verilmelidir,
  • Sağlık hizmeti bir ekip işidir ve entegrasyonu gerektirir. Sağlık hizmetleri çok farklı sektörlerin iş birliğini gerektirir.

Lisans Eğitimi

Halk Sağlığı olarak sağlık eğitimine verdiğimiz önem dolayısıyla araştırma projelerimizde üniversitemiz öğrencileri de yer alabilmektedir. 

Anabilim dalımız çeşitli fakülte ve SHMYO da lisans eğitimine katkı sağlamaktadır.

Lisans eğitiminde anabilim dalımızın katkı sağladığı;

  • Tıp Fakültesi Dersleri
  • Eczacılık Fakültesi Dersleri
  • SMYO Dersleri
  • Dış Kurumlarda Verilen Dersler

Projelerimiz

Sudan/Darfur Eyaletinde bulunan Nyala Şehrinin Mevcut Su Sanitasyonunun Sağlanması ve Su Kalitesini iyileştirilmesine yönelik proje

Faydalı Linkler