KANUNLAR

Yüksek Öğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun için tıklayınız...

Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun için tıklayınız...

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu için tıklayınız...

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız...

YÖNETMELİKLER

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik için tıklayınız...

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik için tıklayınız...

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız...

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği için tıklayınız...

Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız...

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği için tıklayınız...

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci Ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız...

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik için tıklayınız...

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik için tıklayınız...

Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik için tıklayınız...

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik için tıklayınız...

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik için tıklayınız...

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız...

Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür Ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız...

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği için tıklayınız...

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci Ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız...

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma Ve Koordinasyon Yönetmeliği için tıklayınız...

Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız...

Meslek Yüksekokulları Ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız...

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan Veya Tamamlayamayan Ön Lisans Diploması Almaları Veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız...

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği için tıklayınız...

Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler Ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik için tıklayınız...

Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği için tıklayınız...

Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik için tıklayınız...

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği için tıklayınız...

Üniversiteler Yayın Yönetmeliği için tıklayınız...

Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin Öğrenci Seçme Sınavları Hakkındaki Yönetmelik için tıklayınız...

Açık Yüksek Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Yönetmeliği için tıklayınız... 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği için tıklayınız… 

YÖNERGELER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yurtlar Yönergesi için tıklayınız...

Önlisans ve Lisans Eğitimi Akademik Danışmanlık Yönergesi için tıklayınız...

Hemşirelik Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi için tıklayınız...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Lisans Programı Klinik Uygulama Ve Yaz Stajı Yönergesi için tıklayınız...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi için tıklayınız...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönergesi için tıklayınız...

Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi için tıklayınız... 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi için tıklayınız...

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi için tıklayınız...

UYGULAMA ESASLARI

Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı Ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas Ve Usuller için tıklayınız...

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul Ve Esaslar için tıklayınız...

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar için tıklayınız...

ASKERLİK İLE İLGİLİ MEVZUAT

Askerlik Kanunu için tıklayınız...

1076 Sayılı Yedek Subay Kanunu için tıklayınız...

1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 36'ıncı maddesi kapsamındaki sevk tehir işlemleri için tıklayınız...

Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği için tıklayınız...

Asker Alma Bölge Başkanlığı için tıklayınız...