Prof. Dr. Sadrettin PENÇE
Rektör Yardımcısı
sadrettin.pence@sbu.edu.tr

Lisans: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Doktora: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji A.D.
Yrd Doç: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D.
Doç: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D.
Prof: İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Moleküler Tıp A.D.

Çalışma Alanı: Nörolojik hastalıklarda özellikle epilepsi ve kanser, psikiyatrik hastalıklarda, kalp damar hastalıkları,,genita-üriner sistem hastalıklarında, kognitif fizyoloji, spor fizyolojisinde sistem, doku, hücre ve moleküler düzeyde yayınları olup; araştırmalar yapmak.