Yrd. Doç. Dr. Ender M. COŞKUNPINAR

Anabilim Dalı Başkanı

TANITIM

1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile yapılan değişiklikler sonucunda Tıp Fakültelerinde Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri olmak üzere 3 bölümün ve bu bölümlere bağlı Anabilim Dallarının oluşturulmasına karar verilmiştir. 20. yüzyılın sonlarında özellikle İnsan Genom Projesinin tamamlanması  ile birlikte insanda moleküler yapı ve fonksiyonların ortaya konması ve DNA temelli bu bilgilerin hastalıkların tanı ve tedavisi amacıyla kullanımı mümkün hale gelmiştir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi içerisinde 2016 yılında kurulmuş olan Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı canlının en küçük birimi olan hücrenin moleküler genetik ve biyolojik düzeyde incelenmesi ve hastalıklardaki temel moleküler mekanizmaların ortaya çıkarılarak, tanı ve tedaviye yönelik ilerleme ve uygulamalara katkı yapılmasını, uygulama laboratuarlarının düzeyini uluslararası standartların ötesine taşımayı, lisans/lisansüstü eğitim ve öğrenime katkı sağlamayı, bilim dünyasına nitelikli araştırıcılar kazandırmayı amaç edinmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda Anabilim Dalımız gerek laboratuvar altyapısı ve gerek çeşitli deney modelleri ve uygulamalarına bağlı olarak insan sağlığı alanında Tıp Fakültesinin tüm klinikleri ile işbirliği içerisinde, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, moleküler genetik ve sitogenetik perspektifi ile eğitim-öğretim ve araştırmalar sürdürmektedir

Canlılar Arasındaki Genetik Farklılık

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’nin Laboratuvarından bir görüntü

TARİHÇE

1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile yapılan değişiklikler sonucunda Tıp Fakültelerinde Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri olmak üzere 3 bölümün ve bu bölümlere bağlı Anabilim Dallarının oluşturulmasına karar verilmiştir.

20. yüzyılın sonlarında özellikleİnsan Genom Projesinin tamamlanması  ile birlikte insanda moleküler yapı ve fonksiyonların ortaya konması ve DNA temelli bu bilgilerin hastalıkların tanı ve tedavisi amacıyla kullanımı mümkün hale gelmiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi içerisinde 2016 yılında kurulmuş olan Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı canlının en küçük birimi olan hücrenin moleküler genetik ve biyolojik düzeyde incelenmesi ve hastalıklardaki temel moleküler mekanizmaların ortaya çıkarılarak, tanı ve tedaviye yönelik ilerleme ve uygulamalara katkı yapılmasını, uygulama laboratuarlarının düzeyini uluslararası standartların ötesine taşımayı, lisans/lisansüstü eğitim ve öğrenime katkı sağlamayı, bilim dünyasına nitelikli araştırıcılar kazandırmayı amaç edinmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda Anabilim Dalımız gerek laboratuvar altyapısı ve gerek çeşitli deney modelleri ve uygulamalarına bağlı olarak insan sağlığı alanında Tıp Fakültesinin tüm klinikleri ile işbirliği içerisinde, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, moleküler genetik ve sitogenetik perspektifi ile eğitim-öğretim ve araştırmalar sürdürmektedir.

MİSYON

Misyonumuz, gen ve hücre düzeyinde biyolojik olaylar ile hastalıkların moleküler temelleri arasındaki ilişkiyi kurabilen, edindiği bilgileri gelişmekte olan teknoloji ile birleştirerek hem uygulamalı bilimsel araştırmalar yapabilen hem de elde edilen verileri teşhis ve tedavide kullanabilen hekimler ile temel ve bilim insanları yetiştirmektir.

VİZYON

Vizyonumuz, uluslararası alanda tanınan, temel tıp ve moleküler biyoloji alanlarında bilgi üreten ve üretilen bilginin hem ileri araştırma tekniklerinin geliştirilmesinde hem de insan sağlığı ve toplum refahının sağlanmasında bütünleştirici bir yaklaşımı benimseyerek tanı ve tedavinin yanı sıra bilimsel yeniliklerin de geliştirilebildiği bir anabilim dalı olmaktır.

AKADEMİK KADRO

Yrd. Doç. Dr. Ender M. COŞKUNPINAR

EĞİTİM

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Tıp Fakültesi’nin 1 ve 2. Dönem programındaki “Hücre, Doku ve Organ Sistemleri” Kurulunda yer alan “Tıbbi Biyoloji” ve “Temel Genetik” ile ilgili ders konularına katılmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü henüz kurulmadığından yüksek lisans ve doktora eğitimi bugün için verilememektedir. Anabilim Dalımızda verilen derslerle ilgili olarak gerekli bilgilendirmeler aşağıdaki gibidir:

Tıbbi Biyoloji:

Canlılığın başlangıcı ve geçirilen süreçlerde hücresel düzeydeki gelişim ve değişikliklerin ele alındığı tıbbi biyoloji dersi anabilim dalımızın başlıca konularını kapsamaktadır.

Kanser Biyolojisi:

Özellikle akciğer, meme, kolon, mesane, baş-boyun kanserleri, tiroit kanseri, ayrıca hematolojik maligniteler olmak üzere çeşitli kanserlerde rolü olduğu düşünülen genlerdeki mutasyonlar ve bu genlerin yer aldığı yolakların analizi başlıca konulardır. 

Temel Genetik:

Canlıların kalıtsal özellikleri ile ilgili konular işlenmektedir.

Tıbbi Genetik:

Özellikle kalıtımsal hastalıkların ve bu hastalıklara yol açabilen mutasyon ya da benzeri değişimlerin ortaya konması ile tanı ve tedavinin sağlanabilmesi konuları anlatılmaktadır.

Moleküler Genetik:

Hücre ve gen düzeyinde hastalıklara yol açan değişikliklerin moleküler mekanizmalarının anlaşılarak buna bağlı tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanımı, bu amaçla geliştirilmiş olan testlerin ve sonuçlarının anlaşılabilmesi konuları anlatılmaktadır.

Sitogenetik:

Kromozomal aberasyonların anlaşılmasına yönelik konular ele alınmaktadır. Kanser genetiği, kromozom kırık analizleri, hematolojik kanserlerde kemik iliğinden kromozom incelemeleri ayrıca çeşitli genetik hastalıkların kromozom analizleri başlıca konular arasındadır.

DNA Tamiri:

DNA hasarı ve buna bağlı tedavi metodlarının geliştirilmesi ve kullanımı konuları anlatılmaktadır.

Moleküler Hematoloji:

Lenfoma ve Lösemideki genetik değişiklerin moleküler mekanizmaları, kanser hücre proliferasyonu üzerine etkileri, trombofili ve buna bağlı hastalıklardaki aktivasyon değişiklikleri başlıca konulardır.

İLETİŞİM

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No: 38 Üsküdar, İstanbul
Tel: 0216 346 36 38          Fax: 0216 346 36 40