Fizyoloji canlıyı oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin fonksiyonlarını (işlevlerini) ve bu fonksiyonların nasıl gerçekleştiğini inceleyen bir bilim dalıdır. Daha kısa tanımı ile fizyoloji yaşamın mantığını araştıran bir bilim dalıdır.

TARİHÇE

- Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de Fizyolojinin Tarihçesi

(1908’den sonra Tıp Fakültesinin Fizyoloji Laboratuvarı)
 
(Haydarpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Laboratuvarı’nda bir deney. Sol başta Talha Yusuf Bey, sağ başta daha sonra İstanbul Valisi olan Lütfi Kırdar ve ortada bıyıklı Kemâl Cenap Bey)

MİSYON

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Yaşam Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda ilgili programların gerekli kıldığı müfredatlar çerçevesinde lisans ve önlisans düzeylerinde temel fizyoloji eğitimi ile Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyelerinde yüksek lisans, tıpta uzmanlık ve doktora için ileri düzeyde lisansüstü fizyoloji eğitimi vermek.

Bilimin evrensel ilkeleri ve etik kurallar çerçevesinde temel düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak.

VİZYON

Fizyoloji eğitimi ve bilimsel araştırmalarda ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve rekabet edebilen nitelikli bir anabilim dalı olmak.

İLKELER

- Bilimsellik        
- Bilgide güncellik
- Güvenilirlik
- Tematik çalışma
- Etik duyarlılık
- Evrensellik

KADRO

AKADEMİK

- Prof. Dr. Sadrettin PENÇE (Rektör Yardımcısı)
- Prof. Dr. Alaattin POLAT
- Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM

İDARİ

EĞİTİM

⦁ Lisans Düzeyinde: Tıp Fakültesi fizyoloji dersleri yürütülecektir. Fizyoloji dersleri ders kurullarında teorik olarak anlatıldıktan sonra, uygulaması olan dersler için Fizyoloji Öğrenci Laboratuvarında öğretim üyesi ve araştırma görevlileri denetiminde “Fizyoloji Öğrenci Eğitim Setleri” kullanılarak laboratuvar pratikleri gerçekleştirilecektir. Bu laboratuvar pratiklerini öğrenciler, dizüstü bilgisayarlara bağlı veri kazanım üniteleri ve bu ünitelere laboratuvarın konusuna göre ekleyebilecekleri sensörler yardımı ile elektroensefalogram (EEG), elektromiyogram (EMG), elektrokardiyogram (EKG), elektrookülogram (EOG), kan basıncı, solunum frekansı, sinir ileti hızı, refleks, reaksiyon zamanı vb. konu başlıklarındaki biyolojik sinyal kayıt ve uygulamalarını ortalama 6 kişilik gruplar halinde gerçekleştireceklerdir.

⦁ Tıp Fakültesi fizyoloji derslerinin dışında Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ve Yaşam Bilimleri Fakültesinde lisans düzeyinde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda ise önlisans düzeyinde ilgili müfredatların gerekli kıldığı düzeyde fizyoloji dersleri yürütülecektir.

⦁ Lisansüstü Düzeyde: Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyelerinde tıpta uzmanlık, yüksek lisans ve doktora için ileri düzeyde fizyoloji eğitimi gerçekleştirilecektir.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

⦁ Araştırma laboratuvarının faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar sürmektedir. Laboratuvar hazırlıkları tamamlandığında bilimsel çalışma alanları ve araştırma laboratuvarlarına yönelik daha ayrıntılı bilgiler sunulacaktır.

HİZMET ALANLARI

⦁ Fizyoloji alanında henüz bir hastane hizmeti sunulmamaktadır.

İLETİŞİM

⦁ Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
   Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalı,
   Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kampüsü,
   Tıbbiye Caddesi, No: 38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul

DUYURULAR