Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, tıp fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitimini koordine eden ve mezuniyet sonrası ve sürekli tıp eğitimi ile tıp eğitiminin sürekli gelişimine çalışan temel tıp bilimleri bölümü içerisinde yapılandırılmış bir bilim alanıdır.

HAKKIMIZDA

TARİHÇE

Dünyada ve ülkemizde ayrı bir disiplin-uzmanlık alanı olarak Tıp Eğitimi’ne ilgi giderek artmaktadır. 1958’de Case Western Reserve Üniversitesi, 1959’ da Illionis Chicago Üniversitesi ve Virginia Tıp Okulu’nda kurulan “Tıp Eğitimi Birimleri”nin ardından başlayan kurumsallaşma, 1970’lerde Avrupa ve Avustralya’ya sıçramış ve 1990’larda ülkemize gelebilmiştir. Dünyanın her yerinde birim, bölüm, ofis gibi adlarla kurumsallaşan Tıp Eğitimi Disiplini, araştırma, eğitim-öğretim, hizmet (eğiticiler, anabilim dalları ve eğitim yönetimi), akademik personel yetiştirme olarak tanımladığı temel fonksiyonlarını, akademik ve bilimsel ilkelere uyumlu olarak yerel koşullar çerçevesinde yürütmeyi, topluma sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için asli bir görev olarak yüklenmiş durumdadır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 5. Maddesi ile kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Üniversitemiz Senato Kararı ve YÖK onayı ile kurulmuştur.

MİSYON

Toplumumun nitelikli bir sağlık hizmeti alabilmesi için, fakültemiz ve üniversitemizde, ülkemizde yürütülmekte olan mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi çalışmalarının, koordinasyon, danışmanlık hizmeti vermek ve bu hizmetlerin gerektirdiği akademik alan, kadro ve altyapı olanaklarını oluşturmak ve geliştirmektir.

VİZYON

Toplum yararına, tıpta eğitim ve öğretim ile ilgili alanlarda beceriye dayalı sürekli öğrenen ve gelişen, öğrendiklerini uygulamaya dönüştüren, ulusal ve uluslararası tıp eğitimi kurumları ile bütünleşebilen, tıp eğitimi alanında ülkemizde yetkin role sahip, kurumsal akademik bir birim olmaktır.

İLKELER

Uluslararası benimsenmiş evrensel doğrular etik ilke ve kurallara göre eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri yürütmek

KADRO AKADEMİK

İDARİ

EĞİTİM


Tıp Fakültesi Klinik öncesi ve Klinik Dönemlerde yer alan mesleki beceri uygulamalarının koordinasyonu ve uygulanması, kılavuzların hazırlanması ve ölçme değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesi ile geri bildirimlerin alınması
Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi (Hazırlık aşamasında)

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi
Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi
Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Sürekli Tıp Eğitimi
Alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

HİZMET ALANLARI

Anabilim Dalımız mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli tıp eğitimi alanlarında gerekli olan her türlü simülasyon uygulamaları için çalışmalarını sürdürmektedir.

İLETİŞİM

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kampüsü,
Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul
Tel: 0216 346 36 38       Fax: 0216 346 36 40

DUYURULAR