DUYURULAR
X

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları!..

10-09-2020
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapan adayların başvuruları, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre değerlendirilmiş olup, ilan edilen kontenjanlara başvurusu geçerli olan ve sıralaması yapılan öğrencilerin seçimi;

İlgili Yönerge’nin 8 inci maddesinin (4) üncü fıkrasında yer alan; “Başvurusu geçerli olan adayların sayısının kontenjandan fazla olması halinde, eşdeğer farklı yükseköğretim kurumlarından geçiş imkânı sağlamak üzere kontenjan, öncelikle her yükseköğretim kurumundan bir öğrenci alınacak şekilde ilgili diploma programlarına dağıtılır.”

İlgili Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (6) ıncı fıkrasında yer alan; “(Ek:RG-18/3/2016-29657) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez.”

Hükümlerine göre yapılmıştır.


Merkezi Yerleştirme Puanı Ek Madde 1 İle Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları için tıklayınız...

Suriye, Mısır, Yemen'den Ek Madde 2 İle Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları için tıklayınız...

Yurt Dışından Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları için tıklayınız...

Yurt İçi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları için tıklayınız...