DUYURULAR
X

YDUS Müracaat Duyurusu!..

13-05-2019

Ataması Yapılacak Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinden İstenilen Belgeler için tıklayınız...

Dilekçe, Ek-1 için tıklayınız...

Personel Bilgi Formu, Ek-2 için tıklayınız...

Mali Bildirim Formu, Ek-3 için tıklayınız...

Aile Durumu Bildirimi Formu, Ek-4 için tıklayınız...

Aile Yardımı Bildirimi Formu, Ek-5 için tıklayınız...

Devlet Memurları Etik Sözleşmesi, Ek-6 için tıklayınız...