DUYURULAR
X

Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Ankara) 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Özel Öğrenci Başvuru Kabulü ve Koşulları Açıklandı!..

17-08-2018

GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU KABULÜ VE KOŞULLARI

 

ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ

(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler.(Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde-15) (Bu öğrenciler de kayıtlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar). Özel öğrenci olarak bir lisansüstü programa başvuracak adayın ilgili programın başvuru döneminde ilan edilen mezuniyet koşullarını taşıması gerekir.

 

(2) Yüksek lisans programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için en az dört yıllık bir lisans programı mezunu ya da bu nitelikteki bir lisans programında son sınıf öğrencisi olmak gerekir.

 

(3) Doktora programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için bir yüksek lisans programı mezunu olmak gerekir.

 

(4) Özel öğrenciler, programlara; öğrencinin başvurusu, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilir.

 

(5) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz.

 

(6) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir öğretim olmayıp öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

(7) Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez; ancak, kayıt oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren özel öğrenci olduklarını belirtilen bir belge verilir.

 

(8) Özel öğrenciler, ders almak için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler.

 

(9) Özel öğrencilerin bir derse kayıt yaptırabilmesi için o derse kayıtlı en az bir lisansüstü öğrencinin bulunması gerekir.

 

(10) Özel öğrenciler bir yarıyılda kredili en fazla iki derse kayıt yaptırabilirler.

 

(11) Herhangi bir lisansüstü programa özel öğrenci olarak kabul edilecek öğrenci sayısı, o programa ilgili kayıt döneminde sınav ile kabul edilen lisansüstü öğrenci sayısına göre değerlendirme yapılır.

 

 ÖNEMLİ BİLGİLER

Enstitümüze özel öğrencilik başvurusunda bulunacak öğrencilerin 2018 – 2019 eğitim-öğretim yılı akademik takviminde belirtildiği üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte güz yarıyılı için 11-14 Eylül 2018 tarihlerinde ilgili Anabilim Dallarına başvurmaları gerekmektedir. 

  1. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında özel öğrenci statüsünde alınacak dersler için ders kredi başına yapılacak ödeme işlemleri, üniversite senatosu tarafından kabul edilen güncel ders kredi başına hesaplanacak ödeme miktarı 18-24 Eylül 2018 tarihinde belirlenecektir.
  2. Öğrenci otomasyon sistemi üzerinden ders kaydı işlemleri 17-24 Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır. Ders seçiminden sonra “Vakıflar Bankasına” otomasyondan (Öğrenci Bilgi Sistemi) verilen öğrenci numarası ile “özel öğrenci öğrenim ücreti” açıklamasını belirterek ödeme işlemlerini direk olarak yapabileceklerdir. Ödeme işlemleri onaylandıktan sonra danışman ders onay işlemleri sağlanacaktır.
  3. Özel Öğrenci olma isteminde bulunanlar tarafından; Enstitümüz Evrak Kayıt Birimine aşağıda Sunulan belgelerin teslim edilmesi, aynı zamanda ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına da Özel Öğrenci Başvuru ve Ders Kayıt Formu ile başvuruda bulunulması ve Enstitümüz Evrak Kayıt Birimine sunulan belgelerin fotokopisinin de Özel Öğrenci Başvuru ve Ders Kayıt Formuna eklenmesi gerekmektedir.

 

GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK KAYIT BİRİMİNE (Bir örnekleri dilekçe ekinde Ana Bilim Dalı Başkanlığına Sunulacak) TESLİM EDİLECEK BELGELER

 

  1. Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının mezun oldukları yükseköğretim kurumunun en üst amirince onaylı tıpkıçekimi veya noter onaylı tıpkıçekimi veya kurum onaylı örneği veya e-devletten alınan “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” ile onaylanmış çıktıları. (1 adet) (yabancı uyruklu veya yurt dışında öğrenim görmüş öğrenciler için ise noter onaylı tercümesi (1 adet).
  2. Not Döküm Belgesinin (Transkript) mezun oldukları yükseköğretim kurumunun en üst amirince onaylı tıpkıçekimi veya noter onaylı tıpkıçekimi veya kurum onaylı örneği veya e-devletten alınan “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” ile onaylanmış çıktıları (1 adet) (yabancı uyruklu veya yurt dışında öğrenim görmüş öğrenciler için ise noter onaylı tercümesi (1 adet))
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet) (T.C. uyruklular için Nüfus Cüzdanı, yabancı uyruklular için Pasaport’un tercüme edilmiş onaylı örneği) (1 adet)
  4. Özel Öğrenci öğrenim ücretini yatırdığına dair banka dekontu. (Özel Öğrenci olarak kabul edilen adayların ilanından sonra kesin kayıt sırasında getirilecektir).
  5. Özel Öğrenci Başvuru ve Ders Kayıt Formu (1 adet)'na buradan ulaşabilirsiniz!..