DUYURULAR
X

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ) NAM VE HESABINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE (SBÜ) ÖĞRENİM GÖRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV TARİHİ DUYURUSU

20-08-2019

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (SBÜ) GİRİŞ SINAVLARINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN SINAV TARİHLERİ VE GETİRECEĞİ BELGELER

  1. T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı.
  2. Lise diplomasının veya 16 Eylül 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adayların öğrenci belgesinin aslı ve onaylı fotokopisi,
  3. Tek hekim imzalı “Spor Yapmasında Sakınca Yoktur” ibareli Sağlık Raporu.
  4. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi. (Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlayamayan ancak düzeltilmemiş nüfus kaydına göre sağladığı halde internet ortamında başvuru yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığını mesai saatleri içinde aramaları halinde durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirilecektir.)
  5. Sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılıklarından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınmış “Adli Sicil Belgesi”. (Adli Sicil Belgesinde sabıka veya mahkeme kaydı olan adaylar sınavlara ilgili mahkeme belgelerini getirmeleri gerekmektedir.)
  6. Son bir yıl içerisinde çekilmiş dört adet biometrik fotoğraf.


Seçme sınavları 03-04 Eylül 2019 tarihlerinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/Ankara adresinde icra edilecektir. Adaylar saat:08.00’da sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

Adaylar; 03 Eylül 2019 tarihinde Belge İnceleme, Vücut Kitle İndeksi ölçümü, Fiziki Kontrol ve Fiziki Yeterlilik Sınavına tabi tutulacağından yanlarında spor kıyafeti getirmeleri gerekmektedir. Başarılı olanlar 04 Eylül 2019 tarihinde Mülakat Sınavına katılacaklardır.

Birinci sınıftan ÖSYM’ce İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına SBÜ’ye yerleştirilen (Fakülte veya MYO) öğrencilerden intibak eğitiminin bitimine müteakip eğitimleri süresince kendi istekleri ile ayrılan ya da askeri öğrencilik (JSGA öğrenciliği) vasfını kaybedenlerin SBÜ ile de ilişiği kesilir.