DUYURULAR
X

2020 Yılı Kurum Dış Değerlendirme Raporu'na Temel Teşkil Edecek Bilgiler!..

17-02-2021
Yükseköğretim Kalite Kurulunun yetkilendirdiği dış değerlendiriciler ile "Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2020 Yılı Kurum Dış Değerlendirme Raporu"na temel teşkil edecek bilgilerin ele alındığı online toplantıya; Üniversite üst yöneticileri düzeyinde Strateji Geliştirme Daire Başkanı Abdullah BAKAR, idari personel düzeyinde Muhasebe Yetkilisi-Şef İbrahim TAŞDEMİR ve V.H.K.İ. Mustafa SARIDEMİR katıldı. Kurum dış değerlendiricilerinin soruları çalışan düzeyinde kalite bilincinin oluşup oluşmadığı, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarında belirli ön standartların olup olmadığı, çalışanlar arasında ödüllendirme sisteminin olup olmadığı yönündeydi. Kalite Güvence Sisteminin yerleşebilmesi ve yetkinleşebilmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının yüklenmek zorunda olduğu sorumlulukların altı çizildi.