DUYURULAR
X

94.Dönem Uçuş Tabipliği Kursu!..

14-01-2019

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hava ve Uzay Hekimliği Merkez ve Anabilim Dalı Başkanlığı Sorumluluğunda Açılacak 94. Dönem Uçuş Tabipliği Kursu Hakkında Genel Bilgiler

 

Uçuş Tabipliği Kursu, uçucu personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması, uçuş sırasında uçuş ekibi ve havayolu yolcularında oluşabilecek rahatsızlıkların tedavisi, havacılık kazalarının insan faktörleri yönünden analizi, kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin araştırılması, havacılığa özgü meslek hastalıklarının tespiti ve önlenmesi, havadan hasta ve yaralı nakli gibi sağlık hizmetlerinde görev yapacak hekimlerin akademik ve pratik eğitimlerini kapsayan ulusal ve uluslararası havacılık tıbbı mevzuatı gereksinimlerini karşılayan bir kurstur.

Uçuş Tabipliği Kursu kapsamında teorik dersler, uçuş fizyolojisi eğitim cihazlarında verilen pratik eğitimler ve genel havacılık uçağında bir sorti uçuş gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimler yardımıyla Hava ve Uzay Tıbbı alanında kursiyerlerin bilgi ve becerilerini geliştirmek, uçuş emniyetine katkı sağlamak ve uçucu personele ve havayolu yolcularına verilen sağlık hizmetinin kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır.

Kursiyerlerin uygulamalı uçuş fizyolojisi eğitimlerine ve 1 (bir) sorti havacılık ortamı tanıtım (eğitim) uçuşuna katılabilmeleri için sağlık durumlarının uçuşa uygun olması gerekmektedir. Bu kapsamda Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Binası’nda uçuşa uygunluk raporu almaları gerekmektedir. Rapor sonucuna göre uçuş fizyolojisi uygulamalı eğitimleri ve uçuş eğitimi planlanacaktır. Uçuş fizyolojisi uygulamalı eğitimleri MSB Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçuçu Sağlığı Araştırma Eğitim Merkezi Başkanlığında icra edilecektir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Antalya Bilim Üniversitesi arasında imzalanmış olan İşbirliği Protokolü esasları doğrultusunda uçuş tabipliği kursu kapsamında yapılmakta olan bir sorti uçuş eğitimi ve genel havacılık simülatörlerinin gezilmesi, hava durumu ve havaalanı müsaitlik durumuna göre ELBA Havacılık Enstitüsü tarafından icra edilecektir.

04 Şubat – 01 Mart 2019 tarihleri arasında Eskişehir’de açılması planlanan 94. Dönem Uçuş Tabipliği Kursu için kurum veya kuruluşlar tarafından kurs kontenjan taleplerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hava ve Uzay Hekimliği Merkez ve Anabilim Dalı Başkanlığına 25 Ocak 2019 tarihine kadar bildirmeleri gerekmektedir.

Kurum ve kuruluşların talep ettiği kontenjan miktarları dikkate alınarak bireysel başvurular değerlendirilecektir. Bireysel başvuruda bulunmak isteyenlerin Ek-1’de sunulan Ön Başvuru Formu’nu doldurarak imzalı bir nüshasını 25 Ocak 2019 tarihine kadar ugur.gulfidangil@sbu.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.  Kurs için ödenmesi gereken ücretler hakkında bilgilendirme Ek-2’de sunulmuştur.

Kurs Sorumlusu :   Dr. Öğr. Üyesi Erdinç ERCAN

                               Uzm. Dr. A.Engin DEMİR

Kurs Sekreteryası: Uzm.Me. Uğur GÜLFİDANGİL

 

EK-1: Uçuş Tabipliği Kursu Başvuru Formu için tıklayınız...

EK-2 :Uçuş Tabipliği Kursu Ücret Bilgileri için tıklayınız...