DUYURULAR
X

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında SBÜ Bünyesinde İl Dışında bulunan Tıp Fakültelerini (Adana TF, Bursa TF, Erzurum TF, İzmir TF, Kayseri TF ve Trabzon TF) Tercih Edecek Öğrencilerin Dikkatine!..

03-08-2021
• Üniversitemizin Ankara ve İstanbul dışında bulunan ve tamamı 6 yıllık Türkçe eğitim veren tıp fakültelerini kazanan öğrencilerimiz, kazandıkları tıp fakültesinin isminin bulunduğu ilde ÖSYM 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen Üniversitelerin Tıp Fakültelerinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi adına tıp eğitimlerinin ilk 3 yılını tamamlayacaklardır.

• Sağlık Bilimleri Üniversitesi adına tıp eğitimlerinin ilk 3 yılını diğer üniversitelerin tıp fakültelerinde sürdürecek olan öğrenciler bu süre zarfında eğitim gördükleri üniversitelerin ve tıp fakültelerinin eğitim öğretim ve sınav yönetmelikleri ve yönergeleri ile disiplin yönetmeliklerine tabi olacaklardır.

• Trabzon Tıp Fakültesini kazanan öğrenciler doğrudan ilk 3 yıllık tıp eğitimi alacakları Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi 1. sınıftan başlayacak olup, isteyen öğrenciler dilekçe ile başvuruda bulunarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için zorunlu olan bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Eğitimine katılabileceklerdir. Hazırlık eğitimine kendi isteği ile katılacak öğrencilerin KTÜ Akademik Takviminde belirtilen ve eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı dahil, Hazırlık Sınıfını ilgilendiren duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.


• Üniversitemiz bünyesinde Ankara ve İstanbul illeri dışında bulunan Tıp Fakültelerine ait Tıp Fakültesi Dekanlıkları ilgili Tıp Fakültesinin adını taşıyan il merkezlerinde kurulmuş olup, öğrencilerimizin ilk 3 yıllık tıp eğitimi alacakları Üniversiteler ve Üniversitemiz ile olan koordinasyonları Sağlık Bilimleri Üniversitesinin o ilde bulunan Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından sağlanacaktır.

• İlk 3 yıllık tıp eğitimini farklı bir üniversiteden alacak olan öğrencilerimiz bu üniversitelerin sosyo- kültürel imkanlarından faydalanacak olup, ayrıca Üniversitemiz tarafından o ilde kurulan Tıp Fakültesi Dekanlığına bağlı birimler ile Üniversitemizin birlikte kullanım (afiliasyon) protokolü yapmış olduğu Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Şehir Hastanelerinde kendileri için oluşturulacak eğitim-öğretim imkanlarından yararlanabileceklerdir.


• e-Kayıt Sistemini kullanarak kayıt yapan öğrencilerimiz, kaydolduğu programın ÖSYM 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Tablo 4'te yer alan koşul ve açıklamalarında istenilen belgeleri Eğitim-Öğretim Başladığı tarihte eğitim görecekleri Üniversitelerin Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri bürolarına veya o ilde bulunan Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrenci işleri koordinatörlüğüne teslim edeceklerdir.