DUYURULAR
X

2 Sıra No'lu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği!..

19-04-2021
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve muhtelif mevzuatta bütçenin uygulanmasına ilişkin yer alan hükümler çerçevesinde bütçe işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 2 Sıra No'lu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği yayımlanmıştır.