DUYURULAR
X

Kayıt Donduracak Öğrencilerimizin Dikkatine!

06-04-2020

Kayıt Donduracak Öğrencilerimizin Dikkatine!..

Sevgili Öğrencilerimiz,

Dünyada ve Ülkemizde yaşanan COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması nedeniyle,  Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 31.03.2020 tarihli toplantısında COVID-19 küresel salgını dolayısıyla Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına karar verilmiştir.

2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmak şartıyla kayıt donduracak öğrencilerimizin, kayıt dondurma dilekçe formunu doldurup ıslak imzayla imzaladıktan sonra fotoğrafını çekip, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının bilgi.ogrenci@sbu.edu.tr mail adresine 30.04.2020 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıca, Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sisteminde (ÖBS) “kayıt dondurma başvuru işlemleri” linki açılmış bulunmaktadır. Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimizin ÖBS’de  belirtilen  link üzerinden kayıt dondurma başvurularını yapabileceklerdir. 

Bu kapsamda kayıtlarını dondurmak isteyen öğrencilerimiz, YÖK Destek Programına kayıtlı lisans öğrencilerinin burs ödemeleri ile ilgili olarak “Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar" ın "Genel Esaslar" başlıklı 5 inci maddesinin 7 inci fıkrasında belirtilen "Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, ancak eğitime başlamaları halinde bu süre bursluluk sürelerine eklenir." Hükmünü göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

Sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle...

Kayıt Dondurma Dilekçe Formu için tıklayınız...

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 31.03.2020 tarihli ve E.24625 sayılı yazısı için tıklayınız...