DUYURULAR
X

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Duyurusu!..

05-06-2020
Değerli Kullanıcılarımız, IThenticate veritabanında kurumumuzun doküman (makale) yükleme kotası bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın Turnitinde analiz etmesi gereken tez, ödev, rapor türü dokümanların Ithenticate de analiz edildiği, aynı makalenin birçok kere yüklendiği, gibi yanlış kullanımların yapıldığı tesbit edilmiştir. Bu durum üniversitemizin kotasının çabuk tükenmesine, diğer kullanıcıların haklarının kullanması ile ilgili sorunlara neden olmaktadır. Ithenticate sadece makale analizi için kullanılmaktadır. Tez,ödev, proje, rapor gibi dokümanlar Turnitin intihal veri tabanında taranmaktadır. IThenticate programını,üniversitelerde, Dr. ve üstü ünvana sahip akademisyenler, sadece kişisel makalelerinin analizi için kullanabilir. Ayrıca, dergi editörleri de söz konusu programı kullanabilirler, ancak; dergi, üniversite tarafından yayınlanan bir dergi olmalıdır ve editör de üniversite personeli olmalıdır. Aynı başlıkta olsa bile bir belgenin her yüklenme işlemi Üniversitemize tanımlanmış kotadan düşmektedir. Lütfen çalışmanızın son halini yükleyerek rapor alınız. Bilgilerinize...