DUYURULAR
X

Akademik ve İdari Tüm Harcama Birimlerinin Dikkatine!..

25-01-2021
Akademik ve idari tüm harcama birimlerinin "2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu" hazırlamaları gerektiğine dair çağrı yapıldı. İlgili birimlerin "Birim Faaliyet Raporu" hazırlayabilmeleri için "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzu" hazırlanarak yayınlandı.