DUYURULAR
X

SBÜ YÖS 2019 Kayıt İşlemleri!..

29-08-2019

SBÜYÖS 2019 YERLEŞTİRMELERİ SONUCUNDA KAYIT HAKKI KAZANAN ADAY ÖĞRENCİLERDEN KAYIT İÇİN İSTENEN EVRAKLAR:

  • KAYIT

1.       Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin programlarına kabul edilen her aday, Türkçesi hangi düzeyde olursa olsun, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında SBÜ tarafından saptanacak koşulları yerine getirmek, istenecek belgeleri sağlamak ve süresi içinde kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Gerekli hallerde vekâlet ile kayıt işlemi yapılacaktır.

2.       Adayların Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne kabulünü gösteren belge ile birlikte Türk Dış Temsilciliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir.

3.       Kayıtlar 02-23 Eylül 2019 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır. Belirlenen zamanlarda işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.

  • KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.       Lise diplomasının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Türkiye Büyükelçiliği, Konsolosluğu ya da İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi".

2.       Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi (İngilizce ise tercüme istenmez).

3.       SBÜ YÖS 2019 Kılavuzu Ek-3’te kabul edilen Uluslararası sınavların sonuçları ile Üniversitemiz tarafından yapılan SBÜ YÖS sınav sonuç belgesi/Tercih Yerleştirme Çıktısı/ Kayıt Kabul Belgesi

4.       Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği. (İngilizce ise tercüme istenmez.)

5.       İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde teslim edilmesi şarttır.)

6.       Öğrenim ücreti bedelinin ödendiğini gösteren banka dekontu/ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Vakıflar bankası Öğrenim Ücreti hesabı TR50 0001 5001 5800 7304 9321 75

7.       Adayların ülkemizde yüksek öğrenimlerini sürdürmeye ve geçimlerini sağlamaya yetecek maddi geçim güvencesine sahip olduklarını gösteren imzalı geçim güvencesi beyanı formu. (Form Üniversitemizden temin edilecektir.)

8.       Geçerlilik süresi en az 60 gün ve üzeri olan vize, vize muafiyeti veya ikamet izni.

9.       Altı adet 4,5 x 6 cm vesikalık fotoğraf, (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır).

10.   Adayların sağlık durumlarını gösterir sağlık kurulu raporu.

11.   Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

12.   Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası primini kendileri ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olabilir.

13.   Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan, tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise öğrenim gördükleri döneme bakılmaksızın iptal edilir. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.

NOT 1:  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yurt dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda Yer Alan Başvuru Koşullarını Taşımayan veya Yanlış Beyanda Bulunan Adayların Durumları Tespit Edildiğinde Kesin Kayıtları Yapılmayacaktır.

Daha Detaylı Bilgi İçin Üniversitemiz Web Sitesinde Yayımlanmış Olan SBÜ YÖS 2019 Kılavuzunu İnceleyiniz.


NOT 2:  HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI 24 EYLÜL 2019 TARİHİNDE YAPILACAKTIR. TÜRKÇE YETERLİK SINAVI  25 EYLÜL 2019 TARİHİNDE YAPILACAKTIR.