DUYURULAR
X

SBÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuruların Online Olarak Yapılması Hakkında Yönerge

30-07-2021

Üniversitemiz Senatosunun 27/07/2021 tarihli Senato toplantısında kabul edilen “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme Ve Atama Süreçlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine Dair Yönerge” hükümlerine göre; Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına başvurular https://akbys.sbu.edu.tr web adresi kullanılarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Bilgi Yönetim Sistemi (AKBYS) üzerinden elektronik ortamda online olarak yapılacak olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme Ve Atama Süreçlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine Dair Yönerge’ye ulaşmak için tıklayınız.