HABERLER
X

Rektör Ağırakça'dan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrencilerine Konferans

Rektörümüz Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün davetlisi olarak Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyemizde "İslam Tıp Tarihi" konulu konferans veren Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, İslam'ın genel ilke ve ahlak anlayışının her alanda hâkim kılınması gerektiği gibi tıp alanında da bir tabibin edinmesi gereken ilke ve ahlakının olması gerektiğini söyledi. 

İslam medeniyetinin önemli alanlarından birisi olan tıp ilmi sahasında eser vermiş büyük mucit tabiplerin tıp ve tabip ahlakı ile ilgili ilke ve prensipler koyduklarına dikkat çeken Rektör Ağırakça, eserlerinin bir kısmını buna ayırdıkları gibi tabip ahlakı ile ilgili müstakil eserler de verdiklerini söyledi.
Abbâsî devletinin kuruluşuyla birlikte tercüme hareketleri ve hastane kurma faaliyetlerinin hızlandığı ve İslâm dünyasında sayıları binlerle ifade edilen hekimin yetiştiği ve bunlardan bazılarının eserlerinin Batı’da asırlarca ders kitabı olarak okutulduğundan bahseden Ağırakça, Ali İbn Abbâs, Zehrâvî, İbn-i Sînâ ve Râzî gibi İslam Âleminin tanınmış tıp âlimlerinden örnekler vererek:
“Müslüman tabipler tıbbın dünyada en şerefli ve en itibarlı meslek olduğunu kabul ederler. Genel olarak tabibin soğukkanlı, merhametli, insanın fıtrî yapısını bilen ve ona göre insanlara davranan, mütevâzı, vakarlı, ağırbaşlı, necip, insanı kendisine saygıya adeta mecbur eden ve özellikle mütekebbir olmayan bir kişiliğe sahip olmalıdır. Tabip, kıskançlığı, başkasını kötülemeyi ve kendini beğenmişliği reddeden bir şahsiyet olmak zorundadır. Bu onun mesleğinin gereğidir.” dedi.
Konferansın soru cevap kısmının ardından konuşmasından dolayı Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’ya plaket takdiminde bulunarak memnuniyetini ifade eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Rektör Ağırakça’nın üniversite kütüphanesine hediye ettiği “İslam Tıp Tarihi” eseri için teşekkür etti.

26-03-2019

Haber Galerisi