Süleyman ÇORUK
Yazı İşleri ve Genel Evrak Müdürü
suleyman.coruk@sbu.edu.tr

1977 yılında Giresun Tirebolu'da doğdu.
1997 yılında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan mezun oldu.
1998 yılında İzmir/Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlığından “Personel Astsubayı” olarak mezun oldu.
2008 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.
2010 yılında Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Değişim Programında  yüksek lisans yaptı.
1998-2013 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Eskişehir/Sivrihisar Hava Meydan Komutanlığında ve İstanbul Hava Harp Okulu Komutanlığında Personel Sınıfı Astsubayı ve Evrak Merkezi Kısım Amiri olarak görev yaptı.
02 Nisan 2013 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığından kendi isteği ile istifa etti.
2013-2016 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Özlük İşleri Bürosunda görev yaptı.
09.08.2016 tarihinden itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Görevleri:
1. Genel Sekreterin talimatı ile Üniversite Mütevelli Heyet, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurullarında alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.
2. Genel Sekreterin talimatı ile Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek.
3. Genel Sekreterin talimatı ile, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu Toplantısında görüşülecek gündem maddelerini oluşturmak.
4. Genel Sekreterin talimatı ile Rektörlük ve Genel Sekreterliğin yazışmalarını yürütmek.
5. Kurumun evrak akış işlemlerini Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden yürütmek: Kuruma dışarıdan gelen evrakların ilk kaydını yapmak, Genel Sekreter ve Rektörlük Makamınca ilgili birimlere havalesinin yapılmasını sağlamak, Evrakın ilgili birimlere zimmetle teslimini yerine getirmek.
6. Rektörlük Birimlerinin resmi posta gönderilerini teslim almak, listelemek, fiyatlandırmak, postalamak.
7. Rektörlüğe gönderilen resmi postaları teslim almak, ilgili birimlere havalesini yapmak.
8. Genel Sekreterin talimatı ile Genel Sekreterlik Biriminde görevli personelin izinlerini takip etmek, Personel Daire Başkanlığı'na bildirimlerini yapmak.