DUYURULAR
X

2022 Sağlıkta Lisans Tamamlama Sonuçlarına Göre Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazananların Dikkatine!..

29-09-2022
Değerli Öğrencilerimiz;

• Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri 30 Eylül – 05 Ekim 2022 (23:59) tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik kayıt yaptırabileceklerdir.

• Elektronik kayıt yaptıramayan adaylarımızın kayıtları 30 Eylül - 07 Ekim 2022 tarihleri arasında gerekli belgelerle Üniversitemiz öğrenci işlerine şahsen veya noter tasdikli vekâletnameleri ile belirledikleri vekilleri aracılığı ile başvurulması halinde yapılacaktır. Posta ile kayıt yapılmaz. Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
• Elektronik kayıt yapan öğrencilerin kayıt yaptıktan sonra mutlaka kaydolduğunu gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklamaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihlerinde Üniversitemize gelmeleri gerekmemektedir.

• Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi ve Muafiyet işlemleri için istenilen belgeleri en geç 10 – 11 Ekim 2022 tarihleri arasında eğitim görecekleri fakültenin öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

• Yerleşen adaylardan ön lisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri Üniversitemiz tarafından alınacak olup elektronik kayıt yapmayacaklardır.

• Başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunan öğrencilerin aynı anda eş düzey iki programda kaydı bulunamayacağı için Üniversitemize kayıt yaptırmak üzere başvuruda bulunan adayların kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan kaydını sildirmesi gerekmektedir. (Açıköğretim ve uzaktan öğretim programları hariç)

• Kayıt işlemleri için şahsen veya noter vekaleti ile başvuracak olan adayların kayıt işlemleri Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi, Selimiye Mahallesi, Tıbbiye Caddesi, Üsküdar, İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

• Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti kabul edilmez ancak aslının gösterilmesi suretiyle aslının onayı Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.

• Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. Üniversite; gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Belirtilen belgelerden herhangi biri eksikse kayıt yapılmaz. Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

• Kayıt yaptıracak öğrencilerimizin öğrenim ücretleri 30 Eylül - 07 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak olan mazeretli ders kayıt işlemleri sürecinde alınacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

• Sağlıkta Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuç Belgesi Çıktısı,
• Ön Lisans Diplomasının Aslı ve Fotokopisi (veya yeni tarihli mezuniyet belgesi) (aslı görüldükten sonra fotokopi ile kayıt alınacaktır.)
• Ön Lisans Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript) Aslı,
• Ön Lisans Onaylı Ders İçerikleri Aslı, (Belgelerin resmi veya web sitesi yazısı)
• Nüfus Cüzdanının Fotokopisi,
• Erkek adaylar için askerlik şubesinden veya e-devlet üzerinden alacakları askerlik durum belgesi

Kayıt işlemleri kesinleştikten sonra;

Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız...

Öğrenci Bilgi Sistemi Kılavuzu için tıklayınız...

Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapmak için tıklayınız...