DUYURULAR
X

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı!..

22-10-2020
-Üniversitemize öğretim üyesi alımı ile ilgili 22.10.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilanımızdaki kadrolara yapılacak başvurularda ilan metninde belirtilen açıklamalara ilave olarak aşağıdaki hususlara önemle riayet edilmesi gerekmektedir.

-İlanımızda Rektörlük birimlerindeki Profesör, Doçent kadrolarına yapılacak başvurular Ankara da Gülhane Külliyemizdeki Gülhane Personel İşleri Birimine ; İstanbul’da Mektebi Tıbbiye-i Şahane Külliyesindeki Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ise başvurularını ilandaki ilgili birimlere ( Fakülte/Yüksekokul/Enstitü) şahsen yapılacaktır.

-Adaylar öncelikle başvuru formunu doldurup bu formda istenen belgelere ilave olarak profesör kadrosuna başvuruda belirtilen “Başlıca Araştırma Eseri”nin çıktısını, ilan kriterinde belirtilen şarta ait belgenin (yayın/çalışma/bildiri/poster…v.b.) çıktısını ve yayınlarını içeren CD/USB leri ekleyerek hazırlayacakları dosyayı ilgili birimlere ilan sürecinde teslim edeceklerdir. Bu belgelerin haricinde diğer yayınların çıktılarını almaya gerek yoktur. Adaylar hazırlayacakları CD/USB ye yayınlarına ilave olarak başvuru formunda istenen belgeleri tarayıp ayrıca ekleyebilirler.

-Profesör başvurularında Başlıca Araştırma Eserini başvuru formunda belirtmek zorunludur. Başlıca Araştırma Eseri olarak Doçentlik unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında yapılan özgün yayınlar veya çalışmalardan biri seçilmelidir.

-Son başvuru tarihi 05.11.2020 (mesai bitimi)

Başvuru Adresleri

-Personel Daire Başkanlığı Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 34668 Üsküdar, İstanbul

-Gülhane Personel İşleri Birimi Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA


İlan Metni için tıklayınız...

Başvuru Formu için tıklayınız...