DUYURULAR
X

Kısmi Zamanlı Çalışma Programı (KZÇ) ve Bursu Başvuru Sonuçları!..

07-01-2022
1. KZÇ ve burs başvuruları Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş, mülakatlar yapılmış ve uygun görülen öğrenciler belirlenmiştir.
2. Bu aşamada, başvuru şartları duyurusunun 5. maddesinde bildirildiği üzere burs veya KZÇ programı için uygun görülen öğrenciler, başvuru formunda verildikleri cevaplarını kanıtlayan belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeleri sunmayan/eksik sunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak ve sonraki yıllarda başvuru yapamayacaklardır.
3. Aşağıda belirtilen belgeler, her öğrenci için tek bir PDF dosyası olarak, 10-14 Ocak 2022 tarihleri arasında aynur.bayka@sbu.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Süre uzatımı yapılmayacaktır.
4. Burs veya KZÇ için uygun görülen tüm öğrencilerin hazırlayacağı belgeler:
1. Adli sicil kaydı
2. Anne, baba ve çalışan diğer aile bireylerinin gelir durumunu gösteren belge (bordro, serbest meslek gelir belgesi, vb.)
3. Anne-baba çalışmıyor ise SGK veya e-devlet üzerinden çalışmadığına dair belge
4. Vukuatlı nüfus kayıt örneği
5. Aile bireyleri üzerine kayıtlı taşınmazları (arsa, konut, dükkan vb.) gösterir belge
6. Aile bireyleri üzerine kayıtlı motorlu araçları gösterir belge
    Burs veya KZÇ için uygun görülen öğrencilerden başvuru formunda verdiği cevaba göre hazırlayacağı belgeler:
1. Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgeleri
2. Şehit ya da gazi çocuğu/kardeşi olduğunu gösterir belge
3. Engel oranını gösterir belge
4. Devlet korumasında yetiştiğini gösterir belge
5. Son 3 yıl içinde aile olarak doğal afetzede olduğunu gösterir belge
6. Belgeli becerilerinizi gösteren sertifika, diploma vb. belgeler
7. Herhangi bir öğrenci yurdunda kalan öğrenciler için bu durumu kanıtlayan belge
5. Kanıtlayıcı belgeler e-devlet üzerinden sağlanan ve doğruluğu teyit edilebilen belgeler olabilir. E-devletten alınmayan belgelerin ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı veya noter tasdikli sureti verilecektir. Belgeler son 1 ay içinde alınmış olacaktır.
6. Yabancı uyruklu öğrenciler, kanıtlayıcı belgeleri kendi ülkelerinin sistemlerine göre temin edeceklerdir. Belgeler İngilizce dilinde teslim edilebilir. Diğer dillerdeki belgelerin yeminli tercüman tarafından çevrilmiş Türkçe ya da İngilizce nüshaları teslim edilecektir.

Burs ve KZÇ için uygun görülen öğrenci listeleri için tıklayınız...